# Jak skonfigurować automatyczną replikację kopii zapasowych z Oktawave Cloud Storage?

Jak przeprowadzić automatyczną replikację kopii zapasowych? Obejrzyj tutorial tutaj (opens new window)

Więcej o replikacji:

🔗 Replikacja kontenerów