# Jak utworzyć cykliczny backup?

# Jak utworzyć backup instancji z poziomu panelu administratora

W celu wykonania kopii, w panelu admina Oktawave (opens new window) należy ustawić harmonogram utworzenia pełnych kopii zapasowych instancji OCI, który automatycznie przeniesie je do systemu obiektowego przechowywania danych OCS. Aby to zrobić, postępuj według poniższych kroków.

W zakładce instancje w panelu administracyjnym (opens new window) wybierz tę instancję, której backupu chcesz dokonać. W szczegółach OCI przejdź do Scheduler'ów i kliknij Utwórz Scheduler. W polu Nazwa wpisz tytuł, za pomocą którego będzie identyfikowany tworzony scheduler. Pole Typ może być ustawione na Jednorazowy lub Cykliczny.

Istotne jest, żeby w polu Akcja wybrać pozycję Utworzenie kopii zapasowej, co pozwoli następnie określić konkretną lokalizację, gdzie przetrzymywana będzie kopia.

Po dokonaniu powyższych czynności instancja zostanie przeniesiona w formacie OVF do usługi obiektowego systemu przechowywania danych (OCS).

W celu odtworzenia kopii maszyny wybierz zakładkę Kopie zapasowe i wciśnij przycisk Uruchom nowy import. W nowym oknie wpisz nazwę nowej instancji, oraz ścieżkę do pliku obrazu (definiowaną na etapie tworzenia schedulera).