# Jak utworzyć cykliczny backup?

# Jak utworzyć backup maszyny wirtualnej OCI z poziomu Panelu Admina?

W celu wykonania kopii, w Panelu Admina (opens new window) należy ustawić harmonogram utworzenia pełnych kopii zapasowych maszyn wirtualnych OCI, który automatycznie przeniesie je do systemu obiektowego przechowywania danych OCS (Oktawave Cloud Storage). Aby to zrobić, postępuj według poniższych kroków.

W zakładce instancje w Panelu Admina (opens new window) wybierz tę maszynę wirtualną, której backupu chcesz dokonać. W szczegółach OCI przejdź do Scheduler'ów i kliknij Utwórz Scheduler. W polu Nazwa wpisz tytuł, za pomocą którego będzie identyfikowany tworzony scheduler. Pole Typ może być ustawione na Jednorazowy lub Cykliczny.

Istotne jest, żeby w polu Akcja wybrać pozycję Utworzenie kopii zapasowej, co pozwoli następnie określić konkretną lokalizację, gdzie przetrzymywana będzie kopia.

Po dokonaniu powyższych czynności, maszyna wirtualna zostanie przeniesiona w formacie OVF do usługi obiektowego systemu przechowywania danych (OCS).

W celu odtworzenia kopii maszyny wybierz zakładkę Kopie zapasowe i wciśnij przycisk Uruchom nowy import. W nowym oknie wpisz nazwę nowej instancji, oraz ścieżkę do pliku obrazu (definiowaną na etapie tworzenia schedulera).