# Jak uruchomić płatności automatyczne?

Płatności automatyczne możesz uruchomić, jeśli Twoja karta jest aktywna i Twoje konto spełniło warunki łącznych wpłat lub korzystasz z modelu rozliczeń postpaid.

Aby włączyć płatności automatyczne przejdź do Billing-Płatności (opens new window)

Przesuń suwak oraz zaznacz zgodę i kliknij „Włącz płatności”.

Jeśli operacja zakończy się powodzeniem, opcja automatycznych płatności zostanie włączona.