# Jak oznaczyć adres IP jako stały?

W trakcie tworzenia maszyny wirtualnej OCI przypisywany jest jej standardowo jeden adres IP, oznaczony jako automatyczny. Oznacza to, że w momencie usunięcia wirtualnej maszyny OCI (lub samego publicznego interfejsu / adresu IP ) zostaje on bezpowrotnie usunięty z konta klienta. Oznaczenie adresu IP jako stałego umożliwia m.in.:

  • migrację adresacji pomiędzy maszynami wirtualnymi (należy przy tym pamiętać, by IP oraz OCI znajdowały się w tym samym subregionie). W przypadku gdy maszyny znajdują się w rożnych subregionach przeniesienie adresu jest również możliwe poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta i usługę Floating IP (opens new window).
  • IP, który został oznaczony jako stały, może zostać przydzielony do każdej nowo tworzonej, odtwarzanej z backupu lub dowolnej maszyny wirtualnej zaimportowanej do infrastruktury z zewnątrz (import/eksport).

Na początku po zalogowaniu do Panelu Admina (opens new window) w menu OCI kliknij na zakładkę Adresy IP. Prawym przyciskiem myszy kliknij na wybrany adres, następnie wybierz opcje ustaw statyczny.

Teraz bez obaw o utratę adresu możesz go odpiąć z poziomu szczegółów instancji. Przejdź do zakładki interfejsy publiczne następnie adres IP i kliknij Usuń. W komunikacie który się pojawi kliknij Tak. Warto pamiętać, że dany adres IP może być podpięty tylko i wyłącznie do jednego serwera, dlatego przed migracją należy go najpierw usunąć od instancji pierwotnej.

Uwaga! W przypadku, gdy do maszyny wirtualnej OCI przypięty jest tylko jeden adres IP, próba jego usunięcia zakończy się "błędem" - to znaczy wyświetli się komunikat, że instancja musi posiadać co najmniej jeden wewnętrzny lub zewnętrzny interfejs sieciowy. Dzieje się tak dlatego, iż jego brak uniemożliwi połączenie z serwerem (poza konsolą zdalną dostępną w panelu admina). Możesz oczywiście odpiąć wszystkie adresy IP (zewnętrzne interfejsy sieciowe) od maszyny wirtualnej, co jest często wykorzystywanym rozwiązaniem w przypadku odizolowanych od sieci publicznej baz danych - wtedy komunikacja odbywać się może za pomocą sieci prywatnej OPN (wewnętrzny interfejs sieciowy).

W kolejnym kroku przejdź do szczegółów instancji do której adres ma być przepięty i w zakładce interfejsy sieciowe wybierz opcje Dodaj interfejs a następnie wybierz adres IP