# Billing

Sekcja poświęcona naliczeniom, aspektom dotyczącym płatności za usługi w Oktawave.

Zawiera informacje o:

  • modelach rozliczania salda,
  • operatorach i metodach płatności,
  • sposobach na zasilenie konta,
  • cenniku i sposobie naliczania opłat,
  • sposobie weryfikacji naliczeń,
  • wystawianiu i dostępie do faktur,
  • programie partnerskim Benefit,
  • rozliczaniu opłat za licencje zewnętrzne.