# Billing

Sekcja poświęcona naliczeniom, aspektom dotyczącym płatności za usługi w Oktawave.

Zawiera informacje o:

  • modelach rozliczania salda;
  • operatorach i metodach płatności;
  • sposobach na zasilenie konta;
  • cenniku i sposobie naliczania opłat;
  • sposobie weryfikacji naliczeń;
  • wystawianiu i dostępie do faktur;
  • programie partnerskim Benefit;
  • rozliczaniu opłat za licencje zewnętrzne.