# Support

Rozróżniamy dwa poziomy wsparcia technicznego, w obrębie których rozwiązujemy problemy zgłaszane przez naszych Klientów:

  • Standard Support - standardowy zakres pomocy, wliczony w cenę usług Oktawave. Dostępny dla wszystkich użytkowników. Korzystanie z wsparcia na tym poziomie nie wiąże się z dodatkowymi opłatami.

  • Cloud Operations Support - usługa odpłatnego wsparcia administracyjnego. Dostępny dla zainteresowanych Klientów po podpisaniu dodatkowej umowy. Jest on dodatkowo płatny zgodnie z cennikiem (opens new window).

W tej części znajdziesz szczegółowy opis zakresów, jaki pokrywają wszystkie plany supportowe oraz sposoby i kanały kontaktu dla każdego z nich.