# Jak zarządzać dyskami?

# Tworzenie nowego dysku i podpinanie istniejących do maszyn wirtualnych

Sposób 1. Aby utworzyć dysk lub podłączyć już istniejący należy zalogować się do Panelu Admina (opens new window), następnie w menu OCI wybierz zakładkę Dyski.

Jeżeli chcesz utworzyć nowy dysk kliknij na Dodaj dysk. Następnie należy nadać nazwę, wybrać pojemność, Tier, subregion, wybór instancji do której dysk ma zostać podłączony zaraz po utworzeniu. Po nadaniu odpowiednich parametrów kliknij Akceptuj.

Jeśli chcesz podłączyć już istniejący dysk do maszyny wirtualnej, kliknij na wybrany dysk, następnie w menu Podłączona instancja wybierz instancję i Akceptuj.

Sposób 2. Zaloguj się do Panelu Admina (opens new window), następnie w menu OCI przejdź do zakładki Instancje. Wybierz maszynę wirtuanlą, do której chcesz podpiąć nowy lub istniejący dysk. Następnie przejdź do zakładki Dyski w menu instancji.

Do wyboru są dwie opcje, podłączenie istniejącego dysku, lub utworzenie i podłączenie nowego dysku.

Jeśli chcesz podłączyć istniejący dysk, kliknij na pierwsza opcję, wybierz dysk, który chcesz podłączyć i kliknij Akceptuj.

W przypadku gdy chcesz utworzyć i podpiąć nowy dysk, kliknij na drugą opcję, następnie wybierz nazwę, pojemność, Tier dla nowego OVS i kliknij Akceptuj.

# Migracja pomiędzy Tierami i zwiększanie pojemności dysków

OVS podlega płynnej i bezprzerwowej migracji zasobów dyskowych udostępnionych instancji, pomiędzy wszystkimi pięcioma dostępnymi Tierami. Dopasowuje przy tym wydajność do bieżącego obciążenia.

Zmiany można dokonać na dwa dwa sposoby:

1. Zmiana z poziomu menu opcji instancji. Przejdź do zakładki instancje w menu OCI, następnie kliknij na maszynę wirtualną, w której chcesz edytować OVS. W zakładce Dyski widoczne są wszystkie dyski podłączone do maszyny, możliwa jest ich edycja, a także podłączenie istniejącego dysku, utworzenie i podłączenie nowego dysku i usunięcie dysku.

Aby zmienić Tier lub zwiększyć pojemność należy przejść do edycji dysku, w tym celu kliknij na ikonkę koła zębatego. Następnie możesz zmienić nazwę, zwiększyć pojemność i Tier. Po dokonaniu stosownych zmian kliknij akceptuj.

2. Zmiana z poziomu menu opcji OVS. Poprzez menu OCI przejdź do zakładki dyski następnie kliknij na OVS, który chcesz edytować. Zarówno przy informacji o pojemności jak i przy informacji o IOPS/TIER widnieją 'koła zębate', w celu edycji tych parametrów należy na nie kliknąć, wprowadzić stosowne zmiany i zaakceptować.

# Jak zmniejszyć rozmiar OVS

Nie ma możliwości zmniejszenia rozmiaru dysków OVS. Operacje zmiany rozmiaru mogą być realizowane jedynie w górę. Podyktowane to jest ryzykiem utraty danych podczas operacji pomniejszania dysków.

Problem można obejść tworząc nowy dysk o mniejszym rozmiarze i migrując na niego dane, a następnie usuwając stary dysk.

W przypadku dysku systemowego również jest to możliwe, należy jednak pamiętać w tym przypadku o dodatkowej konfiguracji, m.in. takich komponentów jak grub oraz bootloader.

Maszynę można również wyeksportować, dokonać zmian na środowisku lokalnym, zaimportować i przepiąć adres IP.

# Kontroler SCSI

Typ kontrolera SCSI można zmienić z poziomu widoku instancji w Panelu Admina (opens new window) z domyślnego LSI SAS na LSI Parallel lub PVSCSI (Paravirtual SCSI). Maszyna wirtualna, podczas zmiany typu kontrolera, powinna być wyłączona. W przypadku próby zmiany tej opcji dla włączonej maszyny, użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie konieczności jej zrestartowania.

Dostępne wybory:

  • LSI Logic SAS - jest domyślnym wyborem, zyskał popularność kiedy Microsoft zaczął wymagać tego typu do używania MCSC w Windows 2008 i nowszych.
  • High Performance PVSCSI - obsługuje wirtualizację, zaprojektowany został w celu obsługi bardzo wysokiej przepustowości przy minimalnych kosztach przetwarzania.
  • LSI Logic Parallel - poprzednik LSI Logic SAS

# Jakie są różnice między interfejsami?

Kontrolery PVSCSI i LSI Logic Parallel/SAS w większości zastosowań nie różnią się między sobą znacząco pod względem wydajności. PVSCSI, jednakże potrzebuje mniejszej mocy obliczeniowej, która jest wymagana do obsłużenia takiej samej ilości operacji wejścia/wyjścia na sekundę (IOPS). Oznacza to, że w przypadku środowisk cechujących się dużą ilością operacji dyskowych (od 80 tyś IOPS wzwyż), wybór kontrolera PVSCSI pozwoli zazwyczaj osiągnąć lepsze parametry pracy i może także pozwolić osiągnąć większe maksymalne wartości IOPS dla dysków na poziomach Tier-3, Tier-4 i Tier-5 - zgodnie z ich nominalną specyfikacją.

# Przeniesienie dysku między subregionami

Możesz uruchamiać dyski OVS w różnych subregionach, dołączać do znajdujących się tam maszyn. Masz również możliwość przenoszenia dysków pomiędzy subregionami, jednak żeby to zrobić, należy zasób odpiąć od maszyny wirtualnej.