# Floating IP

(pływające adresy IP)

Floating IP to usługa umożliwiająca zarządzanie adresami IP, które mogą być dowolnie migrowane pomiędzy maszynami wirtualnymi OCI lub całymi subregionami.

Na co pozwala Floating IP:

 • zmiana subregionu OCI z zachowaniem adresu IP,
 • przypięcie adresu IP do maszyny wirtualnej z innego subregionu i na odwrót,
 • dowolne odpinanie/przypinanie IP od/do OCI znajdujących się w różnych subregionach,
 • tworzenie maszyn wirtualnych OCI podając adres z innego subregionu,
 • usuwanie adresu floating IP - taki adres wróci do macierzystego subregionu, bez względu na to w jakim był przed operacją usunięcia.

Gdzie znajdziesz tę funkcjonalność?

 • w widoku adresów IP (w szczegółach adresu) - możesz zmienić subregion lub przypisać adres IP do maszyny wirtualnej z innego subregionu

 • w widoku adresów IP (w szczegółach adresu) - możesz odpiąć adres IP od maszyny wirtualnej ale:

  1. w takim przypadku ten IP zostanie w subregionie, w którym jest obecnie
  2. dopiero podczas usunięcia, IP wróci do subregionu, w którym był pierwotnie:

 • w widoku instancji (w szczegółach instancji) możesz przypisać adres IP z innego subregionu:

 • w widoku tworzenia instancji możesz utworzyć maszynę wirtualną podając adres z innego subregionu:

Te operacje są także możliwe do wykonania przez API - lista endpointów.

# Jak zmigrować maszynę wirtualną OCI pomiędzy subregionami (z zachowaniem obecnego adresu IP)?

 1. Oznaczamy adres OCI jako stały (statyczny) z zakładki "OCI => Adresy IP":

 2. Wyłączamy OCI, Migrujemy OCI do innego subregionu:

 3. Migrujemy adres IP do subregionu właściwego dla tej OCI:

 1. Dopinamy adres IP do zmigrowanej OCI (w naszym testowym wypadku była to maszyna DRC). Takie działanie sprawi, że IP zmieni subregion automatycznie: