# Floating IP

(pływające adresy IP)

Floating IP to usługa umożliwiająca zarządzanie adresami IP, które mogą być dowolnie migrowane pomiędzy maszynami wirtualnymi OCI (opens new window) lub całymi subregionami.

Na co pozwala Floating IP:

 • zmiana subregionu OCI z zachowaniem adresu IP,
 • przypięcie adresu IP do maszyny wirtualnej z innego subregionu i na odwrót,
 • dowolne odpinanie/przypinanie IP od/do OCI znajdujących się w różnych subregionach,
 • tworzenie maszyn wirtualnych OCI podając adres z innego subregionu,
 • usuwanie adresu floating IP - taki adres wróci do macierzystego subregionu, bez względu na to w jakim był przed operacją usunięcia.

Gdzie znajdziesz tę funkcjonalność?

 • w widoku adresów IP (w szczegółach adresu) - możesz zmienić subregion lub przypisać adres IP do maszyny wirtualnej z innego subregionu

 • w widoku adresów IP (w szczegółach adresu) - możesz odpiąć adres IP od maszyny wirtualnej ale:

  1. w takim przypadku ten IP zostanie w subregionie, w którym jest obecnie
  2. dopiero podczas usunięcia, IP wróci do subregionu, w którym był pierwotnie:

 • w widoku instancji (w szczegółach instancji) możesz przypisać adres IP z innego subregionu:

 • w widoku tworzenia instancji możesz utworzyć maszynę wirtualną podając adres z innego subregionu:

Te operacje są także możliwe do wykonania przez API - lista endpointów.

# Jak zmigrować maszynę wirtualną OCI pomiędzy subregionami (z zachowaniem obecnego adresu IP)?

 1. Oznaczamy adres OCI jako stały (statyczny) z zakładki "OCI => Adresy IP":

 2. Wyłączamy OCI, Migrujemy OCI do innego subregionu:

 3. Migrujemy adres IP do subregionu właściwego dla tej OCI:

 1. Dopinamy adres IP do zmigrowanej OCI (w naszym testowym wypadku była to maszyna DRC). Takie działanie sprawi, że IP zmieni subregion automatycznie: