# Jak dodać scheduler?

# Tworzenie harmonogramu zadań

Aby zdefiniować nowe zadanie należy przejść do zakładki OCI i znaleźć poddział Schedulery

Schedulery (harmonogramy zadań) tworzone są z poziomu instancji. Aby zdefiniować nowe zadanie zaloguj się do Panelu Admina (opens new window) i w menu OCI przejdź do zakładki Instancje. Następnie kliknij na maszynę wirtualną, dla której chcesz utworzyć Scheduler. W rozwijanym menu szczegółowym instancji kliknij Utwórz Scheduler.

Pojawi się menu, w którym należy wpisać nazwę danego zlecenia oraz określić, czy ma być on jednorazowy czy tez powtarzalny. W przypadku powtarzalnych, ustaw:

  • częstotliwość wykonania (minimalna długość cyklu to 1 dzień),
  • termin uruchomienia (datę, godzinę),
  • ewentualną strefę czasową, w której snapshot ma działać,
  • operację, za którą odpowiada.

Gotowe! Scheduler został utworzony i od teraz jest widoczny na liście.

W przypadku zlecenia kopii bezpieczeństwa do OCS’a (Oktawave Cloud Storage) można ograniczyć ilość kopii korzystając z przycisku „Ustaw limit dzienny” - wprowadzając żądaną wartość. W ten sposób można przechowywać tylko np. 7 ostatnich kopii a wszystkie starsze będą automatycznie usuwane aby nie generowały dodatkowych kosztów. Poniższy obrazek to prezentuje.