# Jak działa punkt przywracania?

O tym czym jest snapshot i o konsekwencjach jego włączenia przeczytasz tutaj.

# Jak utworzyć Snapshot

Punkt przywracania można utworzyć na dwa sposoby.

Sposób pierwszy: Po zalogowaniu do Panelu Admina (opens new window) przejdź do zakładki Instancje. Następnie użyj prawego przycisku myszy na maszynie, której chcesz utworzyć snapshota. W wywołanym menu opcji wybierz Utwórz punkt przywracania.

W nowym okienku wpisz wybraną nazwę, opcjonalny opis snapshota i kliknij Akceptuj.

Gotowe! Snapshot jest w trakcie tworzenia i wkrótce będzie gotowy do użycia.

Sposób drugi: Po zalogowaniu do Panelu Admina (opens new window) przejdź do zakładki Punkty przywracania. Następnie kliknij na Utwórz punkt przywracania.

Następnie w rozwijanym menu wybierz maszynę wirtualną, dla której chcesz utworzyć punkt przywracania, nadaj wybraną nazwę i opcjonalny opis. Po wykonaniu tych czynności Akceptuj.

Po krótkiej chwili snapshot będzie gotowy!

# Jak przywrócić Snapshot

Aby powrócić do poprzedniego stanu maszyny, wystarczy po zaznaczeniu odpowiedniego snapshota w zakładce Punkty przywracania użyć opcji Przywróć w menu opcji, lub użyć prawego przycisku myszy na wybranym punkcie przywracania do wywołania menu opcji i skorzystać z funkcji Przywróć, co spowoduje przywrócenie stanu maszyny wirtualnej sprzed utworzenia snapshota.

# Co się stanie, kiedy mam kilka snapshotów

  • przede wszystkim opłaty za każdą 'migawkę' sumują się. Jeśli notujesz nagły wzrost opłaty na fakturze, sprawdź, czy na maszynie nie zalega jakiś snapshot.
  • jeśli masz więcej niż jeden snapshot (to rozwiązanie ma strukturę drzewiastą) to możesz przełączać się pomiędzy snapshotami. O tym, który aktualnie jest wykorzystywany mówi ostatni wiersz tabeli w zakładce "Punkty Przywracania".
  • spójrz na poniższy obrazek:

zwróć uwagę, że bieżącym snapshotem, na którym operuje maszyna (czyli stanem dysku) jest ten z godziny 14.00.
Jesli usuniesz snapshot, który nie jest bieżącym (na przykład ten z 13:04), to zniknie on z listy i nie będziesz mógł do niego wrócić.
Innymi słowy, jeśli snapshoty oznaczone jako "snapshot2" oraz "snapshot3_LAST są stanem "po upgrade systemu", a chcesz wrócić do stanu "sprzed upgrade" - to powinieneś najpierw przywrócić snapshot numer 1 (u nas z opisem "przed upgrade systemu), żeby stał się bieżąco używanym, a dopiero usuwać pozostałe.