# Jak stworzyć nowe OCI w Oktawave z użyciem Linked Clone?

# Czym jest Linked Clone?

Linked Clone to funkcjonalność pozwalającą na jednoczesne tworzenie wielu włączonych, równolegle działających maszyn wirtualnych na podstawie jednej maszyny źródłowej. Wynikiem prawidłowo przeprowadzonego procesu Linked Clone jest nowa, identyczna ze źródłową wirtualna maszyna.

Tego rodzaju klonowanie jest operacją niemal natychmiastową i sprawdza się w przypadku wdrożeń na szeroką skalę. Technologia Linked Clone staje się szczególnie przydatna, gdy pojawia się potrzeba stworzenia szeregu identycznych wirtualnych maszyn w krótkim czasie. Nowo powstałe maszyny będą zapisywać zmiany na swoich lokalnych dyskach tzw. plikach delta, bez ingerencji w obraz źródłowy.

Wirtualne maszyny stworzone z użyciem Linked Clone są całkowicie niezależne w kontekście zasobów, posiadają własne vCPU i odrębną pamięć RAM. Można nimi zarządzać tak samo, jak każdą inną maszyną.

Więcej o snapshotach znajdziesz tutaj.

Wszelkie zmiany w zasobach klonów są przechowywane na dyskach, które są de facto snapshotami dysku OCI, czyli maszyny źródłowej dla stworzonego Linked Clone.

Wszystkie kopie maszyny wirtualnej będą zawierały te same dane, które znajdowały się na bazowej maszynie w momencie utworzenia pierwszego Linked Clone.

# Jak uruchomić Linked Clone?

# Poprzez Panel Admina

W celu utworzenia instancji typu Linked Clone zaloguj się do Panelu Admina (opens new window), a następnie w menu OCI wybierz Instancje.

Kliknij prawym przyciskiem myszy na maszynę źródłową, na podstawie której ma zostać stworzona nowa i wybierz Klonuj.

Następnym krokiem jest uzupełnienie nazwy instancji oraz wybranie typu "Linked Clone".

Zaznaczenie opcji "Inicjalizacja instancji" wywoła proces inicjalizacji, który pozwoli na dodanie nowych kluczy SSH, utworzenie nowych poświadczeń logowania hasłem oraz wywołanie skryptu podczas pierwszego uruchomienia (Initscript). Jeśli chcesz skorzystać z Initscriptu, wpisz jego treść w formacie base64.

W przypadku pominięcia tej opcji, nowo utworzona maszyna wirtualna będzie wykorzystywać tą samą metodę autoryzacji co maszyna źródłowa.

Na sam koniec kliknij Akceptuj. Gotowe!

# Poprzez Oktawave API

# Wymagania

Przed rozpoczęciem pracy wymagane jest posiadanie klienta API oraz uzyskanie tokenu dostępowego. Informacje jak stworzyć nowego klienta API znajdziesz tutaj (opens new window).

Informacje jak uzyskać token z użyciem klienta API znajdziesz tutaj (opens new window).

# Tworzenie Linked Clone z użyciem API Oktawave

Endpoint:

https://{region}-api.oktawave.com/services/instances/{instance_id}/clone_linked_ticket

# Opis requestu:

Nazwa Użyte w Typ Wymagany Opis
region ścieżce (path) string TAK Nazwa regionu dla services API pl1 dla regionu PL-1-WAW pl2 dla regionu PL-2-KRK
instance_id ścieżce (path) string TAK ID instancji z której będzie tworzony Linked Clone
Authorization nagłówku (header) string TAK Token dostępowy
Accept nagłówku (header) string NIE Content type odpowiedzi który oczekujemy. Domyślnie application/json
Content-type nagłówku (header) string TAK MIME Content type w który wysyłamy zawartość (body) żądania np: application/json
CloneName body string TAK Nazwa klona
PowerOn body boolean NIE Czy klon ma być uruchomiony po stworzeniu. Domyślnie: true

# Odpowiedzi

# Status Code

# Success

Code Powód
200 OK

# Error

Code Powód
404 Nie zaleziono OCI podanej w parametrze instance_id
401 Należy dokonać autoryzacji przed wykonaniem request.
409 Conflict. OCI zablokowana jest przez inną operację

# Przykład z użyciem curl

curl -X POST -H "Content-Type: application/json"  --header 'Accept: application/json' --header 'Authorization: Bearer 3089bb2ef8928dc4fd78694b1866f2c8' -d '{ "CloneName": "mj_linked_clone_3", "PowerOn": true }' https://pl2-api.oktawave.com/services/instances/1337/clone_linked_ticket

# Kiedy wykorzystać Linked Clone:

  • w odpowiedzi na potrzebę szybkiego utworzenia dużej liczby takich samych instancji,
  • w sytuacji deploymentu aplikacji na podstawie tzw. złotego obrazu,
  • w celu zapewnienia sprawnej obsługi konwersji zwiększonego ruchu z http do aplikacji.

# O czym warto wiedzieć?

  1. W czasie istnienia jakichkolwiek Linked Clone maszyna źródłowa pozostaje zablokowana.
    Nadal jednak możliwe jest tworzenie kolejnych kopii na jej podstawie.
  2. Linked Clone podlegają limitom OCI oraz OVS na koncie.
  3. Z powodu intensywnego użycia snapshotów, Linked Clone mogą nie być dobrym wyborem dla aplikacji, wykonujących dużą ilość operacji dyskowych. Każdy kolejny Linked Clone może wpływać na pogorszenie wydajność dysku.
  4. Jeśli zależy Ci na tej samej konfiguracji systemu operacyjnego na maszynach z systemem Linux wyłącz usługę oktawaveFirstboot. W przeciwnym wypadku hasło do konta domyślnego użytkownika zostanie zrestartowane.
systemctl disable oktawaveFirstboot.service