# Jak skonfigurować geograficzną replikację plików aplikacji z Oktawave Cloud Storage?

Jak przeprowadzić geograficznę replikację plików? Obejrzyj tutorial tutaj (opens new window)

Więcej o replikacji:

🔗 Replikacja kontenerów