# Jak stworzyć grupy maszyn wirtualnych?

Celem grupowania maszyn wirtualnych jest ułatwienie konfiguracji mechanizmu load balancera, włączenie do działania autoskalera horyzontalnego oraz konfiguracja poziomu separacji.

Pierwszym krokiem jest pogrupowanie szeregu maszyn wirtualnych, które obsługiwać będą tą samą aplikację. Należy stworzyć grupę instancji i dodać do niej OCI (wirtualne maszyny), które mają wchodzić w jej skład. Po zalogowaniu do Panelu Admina (opens new window) w menu OCI wybierz Grupy Instancji.

Kliknij Dodaj Grupę Instancji.

Następnie ustaw nazwę dla grupy, poziom vm_affinity (separację) oraz dodaj (w tym przykładzie dwie) maszyny wirtualne, między którymi ma być rozdzielany ruch. Separacja między maszynami określa ich "odległość" od siebie na poziomie fizycznym, np. w ramach jednego serwera ficzynego (minimalna) lub na różnych serwerach fizycznych (maksymalna).

Po kliknięciu przycisku Akceptuj utworzy się i wyświetli nowa grupa maszyn wirtualnych.

Utworzoną grupę maszyn możesz edytować klikając na nią prawym przyciskiem myszy.