# Dlaczego rozliczacie operacje IOPS?

Pojemność dysku twardego wyrażana jest w gigabajtach, ale jak określić jego wydajność? Otóż z pomocą przychodzi właśnie parametr IOPS (Input/Output Operations Per Second), który definiuje liczbę operacji odczytu i zapisu, którą może wykonać dysk w ciągu jednej sekundy.

Wyobraźmy sobie teraz sytuację, w której na jednym serwerze wyposażonym w określoną liczbę dysków twardych uruchomimy wiele środowisk przydzielonych do różnych klientów. W takim kontekście łatwo może dojść do sytuacji, w której jeden klient przeciąży całe środowisko, spowalniając lub nawet uniemożliwiając pracę pozostałym użytkownikom serwera.

Wobec tego prawdziwe środowiska chmurowe, chcąc dochować jakości świadczonych usług i zagwarantować rozliczanie klienta według rzeczywiście zużytych zasobów, po prostu muszą 'kontrolować' liczbę wykonywanych IOPS w kontekście środowiska każdego klienta.

Kolejną zaletą rozliczenia operacji IOPS jest gwarancja wydajności pracy dysków. Tradycyjny storage (SATA 7200 rpm) obsługuje ok. 100 - 200 IOPS, Oktawave oferuje dyski, których parametry mieszczą się w przedziale od 1000 IOPS – do nawet 1000000 IOPS.

Zachęcamy również do samodzielnego obliczenia kosztu, z jakim należy się liczyć w przypadku określonego środowiska. Bardzo często są to niezauważalne sumy, które zaczynają mieć znaczenie dopiero w obliczu dużych i zasobożernych farm serwerowych.

Dla przykładu: popularny serwis internetowy, np. http://www.spidersweb.pl/ (opens new window) generuje miesięcznie ok 18 mln IOPS, co odpowiada kwocie 72 groszy na miesiąc.

Obciążając maksymalnie dysk klasy Tier-1, który wykonuje do 1 tys. operacji IO na sekundę (co jest odpowiednikiem prędkości mniej więcej pięciu dysków twardych typu SAS lub FC pracujących w RAID lub macierzy), można w ciągu miesiąca wykonać 2592 mln operacji. Stanowiłoby opłatę równą 103 PLN. I to jest maksymalna miesięczna opłata za IOPS na dysku klasy Tier-1 podłączonym do instancji (serwera).

Naturalnie, dyski klas Tier-2 do Tier-5 mogą wykonać znacznie więcej operacji niż Tier-1 i wtedy opłata będzie odpowiednio większa.