# Jak zaimportować maszynę wirtualną?

Możliwość zaimportowania własnego obrazu maszyny do Oktawave uzależniona jest od spełnienia kilku warunków. Podczas przygotowywania obrazu maszyny należy pamiętać o:

  • odpowiednim formacie: OVF, musi on być zgodny z VMware Workstation,
  • wersji maszyny: VMX-08 lub VMX-10,
  • karcie sieciowej: VMXNET3, E1000
  • kontrolerze dyskowym: Virtual Lsi Logic SAS Controller,
  • architekturze systemu: system 64-bitowy.

Po utworzeniu odpowiedniego szablonu (template OVF), należy zalogować się do Panelu Admina (opens new window), a następnie w menu OCI przejść do Kopie zapasowe i w zakładce Import instancji wybrać Uruchom nowy import.

Kolejnym krokiem jest nadanie nazwy i podanie URL lub ścieżki do pliku OVF w OCS (Oktawave Cloud Storage).

WAŻNE:

Pożądaną konfiguracją jest, gdy obraz i dyski znajdują się w pseudo-katalogu, który z kolei znajduje się w kontenerze. Żeby tego dokonać wystarczy skorzystać na przykład z python swiftclient-a.

Wystarczy utworzyć lokalnie na dysku katalog z obrazem do uploadu i importu, a następnie wydać wydać polecenia: swift upload nazwa_kontenera katalog/obraz.ovf swift upload nazwa_kontenera katalog/dysk.vmdk

Pomyślność operacji weryfikujemy poleceniem: swift list nazwa_kontenera które powinno zwrócić listę w formacie: katalog/obraz.ovf katalog/dysk.vmdk.

W przypadku korzystania z Cyberducka, tworzymy taką hierarchię w OCS przed dokonaniem importu:

Jak powinna wyglądać ścieżka importu, żeby operacja przebiegła poprawnie?
Jeżeli wylistujemy kontenery narzędziem swift-client, zobaczymy listę kontenerów (polecamy to przeprowadzić za pomocą "użytkownika głównego" ( lub takiego z prawami 'administrator OCS') - ma on dostęp do całego zasobu):

seb@xyz:~/OCS_configs/SWAUTH$ swift list
import
kopie

następnie listujemy zawartość konkretnego kontenera 'import':

seb@:~/OCS_configs/SWAUTH$ swift list import
test_web_20200309_0928
test_web_20200309_0928/.file-segments/disk-0.vmdk/3231156736/00000001
test_web_20200309_0928/.file-segments/disk-0.vmdk/3231156736/00000002
test_web_20200309_0928/.file-segments/disk-0.vmdk/3231156736/00000003
test_web_20200309_0928/.file-segments/disk-0.vmdk/3231156736/00000004
test_web_20200309_0928/disk-0.vmdk
test_web_20200309_0928/test_web.ovf

ścieżka podana przy imporcie powinna zawierać kontener nadrzędny oraz podrzędny, wraz z lokalizacją pliku .ovf, w naszym przypadku:

kopie/test_web_20200309_0928/test_web.ovf

I taki import, powinien się udać.
Jeśli korzystamy z Cyberducka, powinniśmy podać ścieżkę w analogiczny sposób:

a więc: kontener/pseudo-katalog/obraz.ovf

Jeśli importowałeś/aś obraz z lokalnego zasobu do OCS za pomocą swiftclienta, celem zdeployowania go na infrastrukturze Oktawave, a import się nie powodzi, upewnij się że:
- obraz jest zgodny z naszymi wymaganiami (opisanymi powyżej)
- stworzyłeś/aś kontener, pseudokatalog i umieściłeś w nim pliki
- obraz jest zuploadowany w całości (wszystkie segmenty istnieją) (jeśli użyty był swiftclient, można to zweryfikować za pomocą przełączników -v --skip-identical)

status wykonanego importu będzie możliwy do sprawdzenia w zakładce "kopie zapasowe" -> "import instancji". Jeśli import się powiedzie, obraz możesz uruchomić z żądanymi parametrami, maszyna utworzy się "nieuruchomiona".