# Jak stworzyć grupy instancji?

Celem grupowania instancji jest ułatwienie konfiguracji mechanizmu load balancera, włączenie do działania autoskalera horyzontalnego oraz konfiguracja poziomu separacji.

Pierwszym krokiem jest pogrupowanie szeregu instancji, które obsługiwać będą tą samą aplikację. Należy stworzyć grupę instancji i dodać do niej OCI (wirtualne maszyny), które mają wchodzić w jej skład. Po zalogowaniu do panelu administratora (opens new window) w menu OCI wybierz Grupy Instancji.

Kliknij Dodaj Grupę Instancji.

Następnie ustaw nazwę dla grupy, poziom vm_affinity (separację) oraz dodaj (w tym przykładzie dwie) instancję, między którymi ma być rozdzielany ruch. Separacja między instancjami określa ich "odległość" od siebie na poziomie fizycznym, np. w ramach jednego serwera ficzynego (minimalna) lub na różnych serwerach fizycznych (maksymalna).

Po kliknięciu przycisku Akceptuj utworzy się i wyświetli nowa grupa instancji.

Utworzoną grupę instancji możesz edytować klikając na nią prawym przyciskiem myszy.