# Możliwości backupu

# Kopie zapasowe

Podstawową metodą zabezpieczenia maszyn wirtualnych OCI jest wykonanie jej eksportu, czyli utworzenie kopii w przestrzeni dyskowej usługi OCS (Oktawave Cloud Storage). Kopia zawiera się w pliku .ovf, który zawiera opis konfiguracji w środowisku VMware oraz jednym lub więcej plikach .vmdk, które są obrazami dysków OVS (Oktawave Volume Storage).

Szczegółowo opisany proces eksportu i importu zawarty jest w poradniku:

🔗 Jak przenieść maszynę wirtualną?

# Eksport

W celu utworzenia kopii zapasowej należy po zalogowaniu przejść kolejno OCI > Kopie zapasowe > Eksport instancji > Uruchom nowy eksport, wypełnić formularz i nacisnąć przycisk Akceptuj.

Eksport maszyny wirtualnej powinien zostać zlecony do uprzednio utworzonego kontenera.
Operacja nie powiedzie się jeżeli w polu Lokalizacja pliku w OCS podasz nieistniejącą ścieżkę.

Należy pamiętać, że usługa kopii zapasowej ograniczona jest do 1 TB przestrzeni dyskowej OVS na maszynie. Powyżej tej wartości nie gwarantujemy sukcesu zakończenia procesu eksportu i zalecamy skorzystanie z innych rozwiązań takich jak Rsync, Duplicity, Bacula, itp.

Jeżeli ustawisz cykliczne wykonywanie się schedulera z zadaniem eksportu nie będziesz musiał pamiętać o każdorazowym ręcznym zlecaniu kopii w celu zabezpieczenia danych.

🔗 Jak utworzyć cykliczny backup?

# Import

Jeżeli posiadasz utworzoną kopię maszyny możesz zaimportować ją z OCS (Oktawave Cloud Storage) wybierając z Panelu OCI > Kopie zapasowe > Import instancji > Uruchom nowy import.

Po chwili obraz powinien zostać zaimportowany, a maszyna powinna być gotowa do uruchomienia.

# Klonowanie

Klonowanie jest snapshot-em typu split-mirror - tworzona jest fizyczna kopia danych dostępnych na przestrzeni dyskowej pamięci masowych podłączonych do maszyny wirtualnej OCI. Przy każdym uruchomieniu tego procesu tworzony jest klon wszystkich danych w postaci nowej (bliźniaczej) maszyny wirtualnej OCI. Narzędzie to ułatwia proces odzyskiwania, duplikacji czy archiwizacji kompletnych danych znajdujących się na danej maszynie wirtualnej.

Możesz wykorzystać klonowanie dla celów utworzenia kopii (także zapasowej) swojej maszyny wirtualnej. Żeby sklonować maszynę, kliknij w Panelu prawym przyciskiem myszy na instancję, której klona chcesz utworzyć i wybierz Klonuj.

Pojawi się ekran, na którym uzupełnij docelową nazwę dla nowej maszyny, dokonaj wyboru jaki typ konfiguracji Ci odpowiada oraz w jakim subregionie chcesz, żeby znalazła się maszyna i kliknij Akceptuj.

Wykonanie obrazu z nową konfiguracją spowoduje sklonowanie wskazanej maszyny wirtualnej oraz uruchomienie procesu inicjalizacji tj. stworzenie nowego hasła roota/administratora, ustawienie nowej nazwy hosta, etc. Warunkiem koniecznym udanego zakończenia tej operacji jest istnienie konta tech-support w systemie operacyjnym źródłowej OCI z oryginalnym hasłem wygenerowanym przy pierwszym uruchomieniu. Instancja nie może również posiadać snapshotów.

Wykonanie obrazu z bieżącą konfiguracją spowoduje sklonowanie wskazanej maszyny wirtualnej z pominięciem procesu inicjalizacji tj. bez generowania nowego hasła roota/administratora, bez ustawiania nowej nazwy hosta, etc. Nowo utworzona OCI otrzyma wyłącznie nowy adres IP oraz nową nazwę domenową.

Po utworzeniu klona maszyny wirtualnej w celach backupu z uwagi na koszty zalecamy jego wyłączenie.

# Punkty przywracania (snapshoty)

Punkt przywracania (zwany też snapshotem) działa na zasadzie copy-on-write, czyli rejestracji 'na bieżąco' zmian dokonywanych w pamięci masowej wszystkich dysków twardych podpiętych do maszyny wirtualnej, na której taki punkt zostanie utworzony. W momencie zlecenia snapshota zaczynamy zapisywać wszystkie działania i modyfikacje, które wprowadzane są od tej pory na dyskach. Pozwala to na powrót jednym kliknięciem w Panelu do stanu maszyny z momentu utworzenia punktu. Można utworzyć kilka punktów przywracania i w swobodny sposób powracać do stanu maszyny z wybranego momentu.

Rozwiązanie to nie jest klasycznym rozwiązaniem do backup-owania danych na dłuższy czas. Pozwala jednak na przykład na przetestowanie konfiguracji po wdrożeniu lub bezpieczne wykonywanie operacji administracyjnych z opcją "cofnięcia", gdy coś pójdzie "nie po naszej myśli". Jeżeli wykonujemy jakąś czynność po raz pierwszy i nie jesteśmy pewni swoich działań zawsze zalecamy pracę na snapshocie.

O czym trzeba pamiętać:
- punkt przywracania jest w pewien sposób dodatkowym dyskiem wpływającym na wydajność maszyny. Nie polecamy go tworzyć jako "kopię z zamiarem dłuższego przechowywania".
- jeśli istnieje dłuższy czas i osiąga większe rozmiary spowolnienie pracy instancji może być widoczne, a opłata za punkt przywracania wymiernie duża.
- jeśli maszyna posiada snapshoty nie powiedzie się ani jej backup ani klonowanie. Nie będzie też można rozszerzyć dysku OVS z poziomu infrastruktury
- snapshot jest kosztowny

# Backup as a Service

Oferujemy również usługę BaaS (opens new window). Jeżeli chciałbyś otrzymać ofertę backupu przygotowaną specjalnie dla siebie wyślij zapytanie z wielkością backupowanego środowiska i szczegółami do działu sprzedaży.