# Co powinno zawierać zgłoszenie?

To jak szybko uda nam się rozwiązać problem w dużej mierze zależy od sposobu opisania zdarzenia oraz podania kompletu niezbędnych informacji. Oto podstawowe dane jakie powinieneś zawrzeć w zgłoszeniu:

 • nazwa konta,
 • na jakie imię i nazwisko jest założone konto główne,
 • nazwa maszyny wirtualnej,
 • id maszyny wirtualnej.

Ponadto będziemy wdzięczni za poświęcenie chwili i szczegółowe opisanie problemu. Wiadomość powinna zawierać odpowiedzi na pytania takie jak:

 • Co chcę osiągnąć?
 • Jaki jest uzyskany rezultat?
 • Jakiego rezultatu oczekuję?
 • Z którą usługą mam problemy?
 • Od kiedy problem występuje?
 • Co mówią np. logi/procesy?
 • Jakie kroki wykonane zostały po mojej stronie celem diagnozy/naprawy sytuacji?

Te informacje będą kluczowe i pozwolą nam zbadać sprawę.

Przesyłaj zgłoszenia z uprawnionego adresu e-mail lub z użytkownika z Panelu.