# Data Flow

Oktawave Data Flow to usługa strumieniowego przetwarzania danych udostępniana w modelu PaaS (Platform as a Service). Pozwala na:

  • wykorzystać API usługi do zbierania i przetwarzania danych w chmurze Oktawave,
  • uruchomić kontener (np. Docker) z aplikacją dostarczoną w postaci paczki lub kodu źródłowego,
  • przetwarzać dane zaszyfrowane w bezpiecznym procesie,
  • udostępniać dane z podręcznych zbiorów danych przechowujących wyniki obliczeń;