# Standard Support

Standardowy zakres pomocy technicznej obejmuje głównie pomoc w kwestiach, których rozwiązanie należy bezpośrednio od Oktawave jako dostawcy platformy chmury obliczeniowej. Jeżeli istnieje taka możliwość wspieramy także Administratorów w rozwiązywaniu problemów występujących na ich maszynach podsuwając możliwe rozwiązania, jednak nie logujemy się na nie i nie wprowadzamy żadnych zmian. Środowiskiem zarządza samodzielnie Klient, bądź wyznaczony przez niego Administrator.

Możesz skontaktować się z nami w wybrany sposób. Zgłoszenia obsługiwane są w trybie 24/7/365. Odpowiadamy na nie najszybciej jak jest to możliwe - czas odpowiedzi nie powinien przekroczyć 12 godzin.

# Obsługa Klienta

Nazwa kolejki w Panelu Admina: Biuro Obsługi Klienta
Adres e-mail do kontaktu: customer@oktawave.com
Przy kontakcie przez Infolinię wybierz: (lub 3 jeżeli sprawa dotyczy płatności)

Skontaktuj się z nami jeżeli chcesz porozmawiać na temat:

 • opcji dostępnych w Panelu Admina i jego obsługi;
 • uruchamiania i konfiguracji usług na platformie;
 • problemów z płatnościami i nieprawidłowych naliczeń;
 • wystawionych faktur, korekt i duplikatów;
 • wprowadzenia zmian w konfiguracji konta;
 • zmiany limitów obecnych na koncie;
 • podpisania umowy powierzenia danych osobowych;
 • reklamacji dotyczących działania usług;
 • dokonania cesji konta na inny podmiot;
 • posiadanych przez Oktawave certyfikatów bezpieczeństwa.

# Wsparcie techniczne

Nazwa kolejki w Panelu Admina: Obsługa techniczna
Adres e-mail do kontaktu: support@oktawave.com
Przy kontakcie przez Infolinię wybierz: 5

Prosimy o kontakt, jeśli Twoja sprawa dotyczy poniższych spraw:

 • nieprawidłowości w działaniu Panelu Admina;
 • integracji i uruchamiania aplikacji w chmurze;
 • problemów operacyjnych i systemowych z zasobami;
 • problemów z API i innymi dostępnymi narzędziami;
 • problemów z oprogramowaniem na instancjach;
 • konfiguracji storage blokowego i obiektowego;
 • projektowania rozwiązań HA opartych o platformę;
 • instalacji dodatkowych licencji i oprogramowania.