# Traffic Manager

Jedną z najważniejszych funkcji współczesnych systemów IT jest ich odporność na awarię. Stosuje się w tym celu wiele zaawansowanych rozwiązań. Pośród nich kluczowym jest narzędzie pozwalające na skierowanie ruchu sieciowego do prawidłowo działającego centrum danych, maszyny wirtualnej lub aplikacji - tak, by te ostatnie przejęły obsługę użytkowników. Taką możliwość daje Oktawave Traffic Manager

# Czym jest Traffic Manager (OTM)?

OTM to skalowalna usługa dostarczająca mechanizmy globalnego load balancingu (GSLB) za pomocą automatycznego sterowania rekordami w domenach DNS (opens new window). Usługa jest konfigurowana za pomocą przyjaznego panelu administracyjnego oraz nowoczesnego API. Została zaprojektowana i stworzona z myślą o zapewnieniu podstawowej obsługi domen, tj. jest translacji adresów domenowych, np. www.test.example (opens new window) na adresy IP, np. 1.2.3.4, a jednocześnie wprowadza mechanizm, który jest kluczowym komponentem budowy środowisk wysokiej dostępności (High Availability, HA) oraz odtwarzania awaryjnego (Disaster Recovery, DR)

Usługa OTM może zostać wykorzystana do zarządzania ruchem kierowanym na serwery i usługi uruchomione w ramach Oktawave (OCI, OCS, Load balancing) w taki sposób, aby zapewnić ciągłość działania aplikacji na tych serwerach i niezależnie od ich stanu (np. awarii). Jednocześnie pozwala na równoległe, czasowe lub stałe skierowanie ruchu sieciowego do innych centrów danych – pozwalając tym samym na łatwiejsze wdrożenie procedur HA oraz DR.

# Jakie problemy rozwiązuje OTM?

OTM pozwala przede wszystkim na rozwiązanie problemu związanego z automatyzacją zarządzania ruchem sieciowym. Zdejmuje z administratora konieczność ręcznego zarządzania DNS w wypadku wystąpienia utrudnień lub całkowitego braku dostępu do zasobów. Pozwala na łatwe prowadzenie prac związanych z utrzymaniem lub rozbudowaniem architektury IT, a także rozkładaniem ruchu sieciowego.

# Jak zorganizowana jest usługa?

Usługa świadczona jest z dwóch centrów danych, w ramach których funkcjonują niezależnie wydajne klastry zbudowane w oparciu o oprogramowanie NSD (opens new window). Na potrzeby obsługi domen klientów OTM udostępnia dwa podstawowe adresy, tj. dns1.oktawave.com (opens new window) oraz dns2.oktawave.com (opens new window). Każdy z nich wskazuje na inne centrum danych połączone ze światem różnymi łączami.

# Jak działa OTM?

W ramach usługi możliwe są dwa podstawowe scenariusze użycia:

  • Podstawowy - pozwala na zarejestrowanie i bieżące zarządzanie dowolną domeną. To tutaj można tworzyć rekordy i definiować ich zawartość. Aby zarejestrować swoją domenę w usłudze OTM, musisz być jej właścicielem (tj. musisz ją wcześniej zakupić od rejestratora domen), a następnie przekierować ją na adresy serwerów DNS w usłudze OTM (taki mechanizm dostarcza zazwyczaj rejestrator).

Alternatywnie, jeśli nie potrzebujesz domeny publicznie dostępnej, ale potrzebujesz prywatną domenę na własne potrzeby (np. do testów), możesz użyć wolnego adresu w domenie (TLD) .example, np. www.test.example. Ta domena będzie widoczna tylko dla komputerów korzystających z serwerów DNS usługi OTM i nie wymaga ona wcześniejszego zakupu i rejestracji.

  • Zaawansowany - pozwala na przypisanie do każdego rekordu w domenie - np. do rekordu www w domenie test.example - dowolnej liczby adresów IP wskazujących na różne serwery w tych samych lub różnych geograficznie miejscach. Takie serwery można później łączyć w grupy i ustawić dla nich monitoring. W zależności od statusu przekazanego z monitoringu do OTM usługa może podejmować decyzję o kierowaniu ruchu do odpowiednich zasobów.

# Jakie są najczęstsze scenariusze użycia OTM?

  • Zarządzanie ruchem - możesz automatycznie skierować Twoich klientów tylko do tych serwerów/centrów danych, które działają poprawnie, lub tych, które mają czas odpowiedzi poniżej ustalonych progów, możesz w łatwy sposób przeprowadzić testy A/B,
  • failover - możesz stworzyć reguły, które automatycznie przekierują ruch do zapasowego centrum danych, jeśli podstawowe przestanie działać,
  • maintenance - w każdym momencie możesz łatwo odłączyć część serwerów, przeprowadzić np. aktualizację oprogramowania i ponownie włączyć je do puli aktywnych serwerów , w tym czasie cały ruch będzie kierowany do pozostałych serwerów,
  • load balancing - jeśli zdefiniujesz więcej niż jeden serwer główny, Twoi klienci będą proporcjonalnie kierowani do każdego z nich - jeśli któryś z nich przestanie działać, możesz przełączyć ruch na dodatkowe serwery,
  • prywatne domeny - z pomocą TLD .example możesz zdefiniować prywatne domeny i lepiej zorganizować swoją wewnętrzną sieć,
  • API - w każdym momencie możesz zautomatyzować zarządzanie rekordami i powiązanymi z nimi serwerami w domenie za pomocą API, dzięki temu możliwe jest automatyczne skalowanie (np. dynamiczne dostosowanie liczby maszyn wirtualnych OCI do ruchu) w taki sposób, aby pula przypisanych do rekordu serwerów OCI zawsze była aktualna.