# Kubernetes Service

Oktawave Kubernetes Service to usługa pozwalająca na uruchomienie gotowego klastra Kubernetes na infrastrukturze Oktawave. OKS pozwala na automatyczne:

  • tworzenie klastra i uruchomienie potrzebnej infrastruktury maszyn wirtualnych OCI,
  • konfiguracje node'ów są zamknięte w skonfigurowanej sieci prywatnej OPN,
  • przygotowanie do obsługi ruchu przez load balancer,
  • wykorzystanie storage'u uruchamianego jako OVS (Oktawave Volume Storage).

Dzięki temu OKS pozwala budować środowiska, które charakteryzuje:

  • HA (high availability), czyli wysoka dostępność - automatyzuje reagowanie na awarie serwisów, usług czy infrastruktury,
  • skalowalność - optymalne wykorzystanie zasobów pozwala reagować na zmiany obciążenia,
  • multicloud - klaster Kubernetes może korzystać z dowolnej infrastruktury, np. rozproszonej pomiędzy wielu dostawców i lokalizacji,
  • Configuration as a Code - pełna konfiguracja definiująca uruchomioną aplikację i jej zasoby jest zapisana w postaci plików YAML, zrozumiałych dla deweloperów i administratorów.

Kubernetes to projekt open-source zapoczątkowany przez Google i obecnie używają go między innymi Yahoo, Intel czy Evernote. Kubernetes orkiestruje, zarządza, skaluje i wdraża aplikacje oparte na kontenerach. Przyspiesza wdrożenia i automatyzuje skalowanie aplikacji z zapewnieniem wysokiej dostępności (high availability).

Usługa OKS jest w 100% transparentna, klient ma pełną kontrolę nad używanymi zasobami.

Natywne funkcje i rozszerzenia technologii Kubernetes są dostępne dla użytkownika.