# Oktawave Cloud Instance

Oktawave Cloud Instance to logiczna jednostka funkcjonująca w zasobach centrów danych Oktawave. Jest to wirtualna maszyna, czyli w pewien sposób zwirtualizowany odpowiednik tradycyjnego serwera. Instancja definiowana jest poprzez przydzieloną do niej ilość pamięci operacyjnej RAM (określoną w gigabajtach [GB]) oraz liczbę procesorów (vCPU) o mocy zależnej od subregionu, w którym się znajduje.

Oktawave działa w modelu IaaS, czyli dostarczamy infrastrukturę IT jako usługę. Po uruchomieniu instancji otrzymujesz do niej pełne prawa administracyjne i to bezpośrednio Ty zarządzasz swoją maszyną. Nie ingerujemy w to co nasi Klienci posiadają na maszynach i nie logujemy się na nie.

Do wirtualizacji zasobów korzystamy z rozwiązań firmy (opens new window).

# Szablon instancji

Tworząc nową maszynę możesz wybrać system operacyjny spośród dostępnych wersji:

  • Ubuntu,
  • CentOS,
  • Debian,
  • Fedora
  • openSUSE,
  • FreeBSD,
  • Windows,
  • pfSense,
  • Zimbra.

Możesz skorzystać z własnego szablonu, co zostało opisane w dalszej części Bazy Wiedzy.

Szablony z rodziny Windows występują również w wersji z pre-instalowanym MS SQL w różnych wersjach.

Opłata za licencję za system Windows wliczona jest w cenę instancji. Pozostałe opłaty licencyjne naliczane są za cały miesiąc z góry - niezależnie od naliczeń za maszynę.

Szablony z dopiskiem "autobuild" generowane są automatycznie na podstawie aktualnych wydań i aktualizacji, więc od razu po uruchomieniu są gotowe do konfiguracji i instalacji własnych aplikacji.

Szablony i obrazy

Jak dzialaja własne szablony?

# Typ instancji

Typ instancji to zestaw informacji o liczbie vCPU oraz ilości pamięci RAM. W Panelu typy instancji zgrupowane są w trzy grupy. Maszyny z grupy Standard mają wyrównany stosunek zasobów, a w klasach High memory oraz High CPU przeważa jeden element. Od wybranego typu zależy opłata za każdą godzinę działania maszyny, która pobierana jest tylko gdy jest ona włączona.

Typ może być swobodnie zmieniany już po utworzeniu maszyny. W przypadku zmiany klasy w górę zazwyczaj nie jest wymagany restart. Zmiana w dół wymaga restartu systemu operacyjnego.

# Subregion

Subregion to niezależny, wydzielony element infrastruktury, gdzie znajdują się instancje Klientów.

Regiony i subregiony

# Nazwa instancji

Nazwa może się składać z małych i dużych liter, cyfr, spacji. Maksymalna liczba znaków w nazwie to 25.

# Dysk OVS

Instancja nie może funkcjonować bez dysku OVS, to na nim znajduje się system operacyjny oraz zapisywane są dane. Maszyna tworzona jest od razu z dyskiem twardym OVS o wybranej pojemności.

Opłata za rezerwowaną przestrzeń dyskową OVS naliczana jest niezależnie od stanu maszyny.

Dyski OVS

# Interfejsy sieciowe

Każda maszyna musi posiadać co najmniej jeden interfejs sieciowy. Podczas tworzenia maszyny możesz wybrać jeden z publicznych adresów przypisany na stałe do konta, automatycznie wylosować nowy z puli lub wybrać opcję bez adresu publicznego. Możesz również od razu przypiąć maszynę do wybranej sieci prywatnej obecnej na swoim koncie.

Interfejsy i sieci

# Metoda autoryzacji

Podstawową metodą dostępu do instancji jest logowanie za pomocą nazwy użytkownika i hasła. Pierwsze wygenerowane automatycznie hasło użytkownika z uprawnieniami administracyjnymi wysyłane jest za pośrednictwem poczty e-mail oraz widoczne jest w Panelu z poziomu widoku instancji.
Zalecamy jego zmianę na własne hasło.

W systemach z rodziny Linux można wykorzystać bezpieczniejsze rozwiązanie, czyli klucze SSH. Wcześniej w Panelu należy dodać swój klucz publiczny, a następnie wybrać go jako metodę dostępu podczas tworzenia nowej maszyny. Dostęp do maszyny nie będzie możliwy za pomocą żadnego hasła, a jedynie w ramach autoryzacji kluczem prywatnym na lokalnym komputerze.

Dostep do instancji

Klucze SSH

# VMware Tools

Do poprawnego działania na infrastrukturze maszyna powinna posiadać zainstalowaną aplikację VMware Tools. Jest ona obecna w naszych szablonach. Więcej informacji na stronie dostawcy (opens new window).

W przypadku systemów z rodziny Linux zalecamy wykorzystanie paczki z repozytorium.
Gdyby pojawiła się konieczność aktualizacji aplikacji w systemie Microsoft Windows najnowszy instalator znajdziesz pod adresem https://packages.vmware.com/tools/releases/latest/windows/x64/.