# Maszyna wirtualna Oktawave Cloud Instance (OCI)

Oktawave Cloud Instance (OCI) to wirtualna maszyna działająca jako samodzielna, dedykowana klientowi logiczna jednostka, funkcjonująca w zasobach centrów danych Oktawave. Jest to wirtualna maszyna, czyli rozwiązanie będące odpowiednikiem tradycyjnego serwera. OCI definiowana jest poprzez przydzieloną do niej ilość pamięci operacyjnej RAM (określoną w gigabajtach [GB]) oraz liczbę procesorów (vCPU) o mocy zależnej od subregionu, w którym się znajduje.

Oktawave działa w modelu IaaS, czyli dostarczamy zwirtualizowaną infrastrukturę IT jako usługę. Po uruchomieniu maszyny wirtualnej OCI otrzymujesz do niej pełne prawa administracyjne i to Ty bezpośrednio nią zarządzasz. Nie ingerujemy w to, co nasi Klienci posiadają na maszynach i nie logujemy się na nie.

Do wirtualizacji zasobów korzystamy z rozwiązań firmy (opens new window).

# Szablon maszyny wirtualnej OCI

Tworząc nową wirtualną maszynę możesz wybrać system operacyjny spośród dostępnych wersji:

  • Ubuntu,
  • CentOS,
  • Debian,
  • Fedora,
  • openSUSE,
  • FreeBSD,
  • Windows,
  • pfSense,
  • Zimbra.

Możesz skorzystać z własnego szablonu, co zostało opisane w dalszej części Bazy Wiedzy.

Szablony z rodziny Windows występują również w wersji z pre-instalowanym MS SQL w różnych wersjach.

Opłata za licencję za system Windows wliczona jest w cenę instancji. Pozostałe opłaty licencyjne naliczane są za cały miesiąc z góry - niezależnie od naliczeń za maszynę wirtualną OCI.

Szablony z dopiskiem "autobuild" generowane są automatycznie na podstawie aktualnych wydań i aktualizacji, więc od razu po uruchomieniu są gotowe do konfiguracji i instalacji własnych aplikacji.

🔗 Szablony i obrazy

🔗 Jak działają własne szablony?

# Typy wirtualnych maszyn OCI

Typ wirtualnej maszyny to przygotowana przez nas logiczna instancja zawierająca określoną liczbę vCPU oraz ilość pamięci RAM. W Panelu typy maszyn wirtualnych OCI zgrupowane są w trzy klasy: Standard, High memory i High CPU. Maszyny z klasy Standard mają proporcjonalnie dobraną ilość vCPU oraz RAM, a w klasach High memory oraz High CPU przeważa jeden element. Od wybranego typu zależy opłata za każdą godzinę działania wirtualnej maszyny i jest ona pobierana tylko dla maszyn włączonych.

Typ wirtualnej maszyny może być swobodnie zmieniany już po jej utworzeniu. W przypadku zmiany typu w górę zazwyczaj nie jest wymagany restart. Zmiana w dół wymaga restartu systemu operacyjnego.

# Subregion

Subregion to niezależny wydzielony element fizycznej infrastruktury (klaster), w którym uruchamiane są wirtualne maszyny Klientów.

🔗 Regiony i subregiony

# Nazwa maszyny wirtualnej OCI

Nazwa OCI może się składać z małych i dużych liter, cyfr, spacji. Maksymalna liczba znaków w nazwie to 25.

# Dysk OVS

Maszyna wirtualna OCI nie może funkcjonować bez przestrzeni dyskowej. Ta usługa dostarczana jest przez OVS (Oktawave Volume Storage - system persystentnego zapisu danych, dysk). Na dysku OVS znajduje się system operacyjny oraz zapisywane są dane. Maszyna tworzona jest od razu z dyskiem twardym OVS o wybranej pojemności.

Opłata za rezerwowaną przestrzeń dyskową OVS naliczana jest niezależnie od tego czy wirtualna maszyna jest włączona czy wyłączona.

🔗 Dyski OVS

# Interfejsy sieciowe

Każda maszyna wirtualna OCI musi posiadać co najmniej jeden interfejs sieciowy. Podczas tworzenia wirtualnej maszyny możesz wybrać jeden z publicznych adresów przypisany na stałe do konta, automatycznie otrzymać wylosowany nowy z puli lub wybrać opcję bez adresu publicznego. Możesz również od razu przypiąć maszynę do wybranej sieci prywatnej obecnej na swoim koncie.

🔗 Interfejsy i sieci

# Metoda autoryzacji

Podstawową metodą dostępu do wirtualnej maszyny OCI jest logowanie za pomocą kluczy SSH. W panelu należy dodać swój klucz publiczny, a następnie wybrać go jako metodę dostępu podczas tworzenia nowej maszyny wirtualnej OCI. Dostęp do maszyny nie będzie możliwy za pomocą żadnego hasła, a jedynie w ramach autoryzacji kluczem prywatnym na lokalnym komputerze.

Alternatywnie (oraz dla szablonów z systemem operacyjnym z rodziny Microsoft Windows) wspieraną metodą autoryzacji jest także para użytkownik i hasło. Pierwsze wygenerowane automatycznie hasło użytkownika z uprawnieniami administracyjnymi wysyłane jest za pośrednictwem poczty e-mail po zakończeniu tworzenia nowej wirtualnej maszyny oraz widoczne jest w Panelu z poziomu widoku instancji. Zalecamy jego zmianę na własne hasło.

🔗 Dostęp do maszyny wirtualnej

🔗 Klucze SSH

# VMware Tools

Do poprawnego działania na infrastrukturze maszyna wirtualna OCI powinna posiadać zainstalowaną aplikację VMware Tools. Jest ona obecna w dostępnych prekonfigurowanych szablonach. Więcej informacji na stronie dostawcy (opens new window).

W przypadku systemów z rodziny Linux zalecamy wykorzystanie paczki z repozytorium.
Gdyby pojawiła się konieczność aktualizacji aplikacji w systemie Microsoft Windows najnowszy instalator znajdziesz pod adresem https://packages.vmware.com/tools/releases/latest/windows/x64/.