# Połączenie z usługą

# swiftclient

To podstawowy i polecany przez nas sposób autoryzacji do OCS. Program ten stanowi konsolową aplikację działającą w środowiskach Linux-owych oraz MacOS. W przypadku napotkania jakichkolwiek problemów z innymi aplikacjami w pierwszej kolejności sugerujemy weryfikację czy problem występuje również w swiftclient.

# Instalacja

W celu wykorzystania narzędzia do zarządzania swoimi danymi w OCS należy je najpierw zainstalować.
Instrukcja różni się w zależności od systemu operacyjnego:

# Ubuntu/Debian

sudo apt-get install python-swiftclient

# RedHat/CentOS 7.x/Fedora

sudo yum install python-setuptools
sudo easy_install pip
sudo pip install --upgrade setuptools
sudo pip install python-swiftclient python-keystoneclient

# RedHat/CentOS 6.x

sudo yum install python-setuptools
sudo easy_install pip
sudo pip install --upgrade setuptools
sudo pip install python-swiftclient==2.7.0 python-keystoneclient

MacOS

sudo easy_install pip
sudo pip install --upgrade setuptools
sudo pip install python-swiftclient python-keystoneclient

# Połączenie

Po instalacji utwórz odpowiedni dla wybranego sposobu autoryzacji plik konfiguracyjny, a następnie w celu uproszenia poleceń konsoli wczytaj plik do powłoki bash-a i sprawdź działanie wydając polecenia:

source ocs_XXX.sh
swift list

Drugie polecenie powinno zwrócić listę kontenerów na koncie. Szczegółowy opis używania swiftclient-a znajduje się w jego oficjalnej dokumentacji (opens new window). Podstawowe informacje zwróci też polecenie:

swift

# curl

Alternatywnie do połączenia z usługą możesz wykorzystać REST API OCS oraz aplikację/bibliotekę curl. Powinna być ona dostępna w większości języków programowania oraz powłok systemowych.
Zastosowane polecenia będą różnić się od siebie w zależności od wykorzystywanej składni języka.

Przykładowo w celu autoryzacji połączenia z OCS za pomocą Keystone v3 z konsoli Linux utwórz plik ocs_v3.jsonopisany szczegółowo w Metodach autoryzacji i wydaj polecenie:

curl -i -XPOST https://ocs-pl.oktawave.com/auth/v3/auth/tokens \
 -d @ocs_v3.json \
 -H "Content-Type: application/json"

W odpowiedzi powinieneś otrzymać odpowiedź ze statusem HTTP/1.1 201 Created
W nagłówku zawiera ona token, np.: X-Subject-Token: 4d3c4000b2gt405695a0222fc894e39e

Kolejne zapytania skonstruujesz z wykorzystaniem tokena. Pomocny powinien okazać się opis REST API (opens new window).

# Cyberduck

W systemie Windows i MacOS dostępna jest posiadająca interfejs graficzny aplikacja Cyberduck (opens new window), która również może zostać wykorzystana do połączenia z OCS. Sama instalacja aplikacji nie powinna przysporzyć problemów, natomiast po jej zakończeniu konieczne jest jeszcze wczytanie profilu połączenia.

Poniżej znajdują się odpowiednie pliki dla obu dostępnych sposobów autoryzacji - Keystone i Swauth:

📁 Keystone v3. Oktawave Cloud Storage

📁 Swauth Oktawave Cloud Storage

Przykład użycia wraz z opisem znajduje się w instrukcji: Jak przenieść maszynę wirtualną?

Aplikacja Cyberduck nie jest dostarczana przez Oktawave. W przeszłości zdarzało się, że niektóre jej wersje nie działały poprawnie z usługą OCS. Gdyby tak się wydarzyło prosimy o zgłoszenie występujących problemów bezpośrednio do twórców aplikacji i użycie innej wersji.

# SDK

Programiści, w celu ułatwienia pracy z usługą Object Storage przygotowali gotowe biblioteki dla różnych języków programowania. Każdy może skorzystać z takich bibliotek przy pisaniu swojej aplikacji.

Szczegółowe informacje oraz lista rozwiązań dostępna jest na podstronie Wiki OpenStack (opens new window).

Poniżej znajduje się lista kilku bardziej popularnych bibliotek:

# PHP

# Javascript

# Java