# Wersjonowanie obiektów

Wersjonowanie można skonfigurować jedynie z konta posiadającego uprawnienia Adminsitratora OCS.

Czym się różni X-Versions-Location od X-History-Location?

W przypadku skonfigurowania wersjonowania z użyciem X-History-Location polecenie DELETE skopiuje obecną wersję do kontenera z archiwum, a następnie usunie obiekt z kontenera z ustawionym wersjonowaniem. Jeżeli użyjesz X-Versions-Location polecenie DELETE przywróci ostatnia wersję obiektu z archiwum nadpisując aktualną wersję.

# swiftclient

# Config do połączenia

Dane potrzebne do połączenia z poszczególnymi endpointami znajdziesz przechodząc w Panelu do zakładki OCS -> informacje dowolnego kontenera. Potrzebne wartości to:

  • OS_PROJECT_ID (ID projektu),
  • OS_PROJECT_NAME (nazwa projektu OCS),
  • OS_PASSWORD (hasło do Panelu),
  • OS_USER_ID (login do Panelu),
  • OS_AUTH_URL (w zależności od wybranego regionu).

Na podstawie uzyskanych danych utwórz plik ze zmiennymi, który ułatwi konstruowanie zapytań:

export OS_IDENTITY_VERSION=3
export OS_DOMAIN_NAME=OCS
export OS_USER_DOMAIN_NAME=OCS

export OS_USER_ID=
export OS_USERNAME=

export OS_PASSWORD=

export OS_PROJECT_ID=
export OS_PROJECT_NAME=

export OS_AUTH_URL=

Oczywiście można również korzystać z przełączników swift,swift --os-help lub swift --help.

# Konfiguracja wersjonowania

# Sprawdzenie czy kontener nie ma uruchomionego wersjonowania

swift stat nazwa_kontenera

Gdy w odpowiedzi nie widnieje nagłówek X-Versions-Location lub X-History-Location można przejść do konfiguracji wersjonowania na tym kontenerze.

# Tworzenie kontenera, w którym znajdą się wersje obiektów

swift post kontener-na-wersje

# Ustawienie wersjonowania na kontenerze

swift post nazwa_kontenera -H "X-Versions-Location: kontener-na-wersje"
lub
swift post nazwa_kontenera -H "X-History-Location: kontener-na-wersje"

# Weryfikacja, czy nagłówek został dodany poprawnie

swift stat nazwa_kontenera

W statystykach kontenera powinien być obecny wiersz:

X-Versions-Location: konener-na-wersje
lub
X-History-Location: kontener-na-wersje

Jeżeli powyższy nagłówek jest widoczny wersjonowanie zostało uruchomione.

Więcej szczegółów znajdziesz w oficjalnej dokumentacji dostarczanej przez OpenStack.