# Zarządzanie użytkownikami

# Keystone v3

W przypadku autoryzacji za pomocą Keystone, wykorzystywani są ci sami użytkownicy, jakich używasz przy logowaniu do Panelu Admina. Zarządzanie nimi odbywa się po zalogowaniu do ID Serwera (opens new window)i przejściu kolejno Konto > Użytkownicy. Po kliknięciu lewym przyciskiem myszy wyświetlą się szczegóły użytkownika.

W celu edycji wskaż myszą użytkownika, dla którego chcesz dokonać zmian, kliknij na nim prawym przyciskiem myszy, następnie wybierz Edycja. Zobaczysz ekran podobny do tego poniżej.
Interesują cię opcje w sekcji Dostęp do OCS.

# Swauth

Jeżeli do OCS autoryzujesz się za pomocą Swauth, użytkowników ustawiasz także w ID Serwerze (opens new window) tylko w sekcji Dostęp > Użytkownicy Swauth. Analogicznie do Keystone po kliknięciu lewym przyciskiem myszy można zobaczyć podgląd użytkownika:

W przypadku użytkowników, którzy nie są głównym adminem (login: admin) w tym widoku możesz nadać uprawnienia do zarządzania kontenerami. Jeżeli w widoku listy użytkowników Swauth klikniesz Dodaj konto zobaczysz poniższy formularz:

Po kliknięciu Akceptuj, użytkownik OCS zostanie dodany i możesz przyznać mu uprawnienia do wybranych kontenerów. Zmiany hasła dokonujesz wskazując użytkownika na liście, klikając na nim prawym przyciskiem myszy i wybierając 'Zmień hasło'.