# swiftclient CLI

# Skrócona i uproszczona składnia swift-a

swift [podkomenda] [argument]

# Podstawowe komendy

  • delete
  • download
  • list
  • post
  • stat
  • upload

Oficjalna dokumentacja python-swiftclient w języku angielskim znajduje się tutaj.

# Przykłady zapytań

# Pomoc dla swiftclient

swift --help

# Pomoc dla podkomendy

swift [podkomenda] --help

# Listowanie kontenerów

swift list

# Listowanie obiektów w kontenerze

swift list [nazwa_kontenera]

# Przesłanie pliku do kontenera

swift upload [nazwa_kontenera] [plik]

# Pobranie obiektu z kontenera

swift download [nazwa kontenera] [obiekt]

# Usunięcie kontenera

swift delete [nazwa_kontenera]

# Usunięcie obiektu w kontenerze

swift delete [nazwa_kontenera] [obiekt]

# Informacje o koncie

swift stat

# Informacje o kontenerze

swift stat [nazwa_kontenera]

# Informacje o obiekcie

swift stat [nazwa_kontenera] [obiekt]

# Aktualizacja metadanych obiektu

swift post [nazwa_kontenera] [obiekt]