# REST API

API OCS jest w pełni zgodne ze Swift Object Storage z pakietu OpenStack. Po poprawnej autoryzacji w dostępie do usługi, można korzystać z OCS używając identycznej składni zapytań.

Oficjalna dokumentacja OpenStack Object Storage API w języku angielskim znajduje się tutaj.

# Kontenery

# Obiekty