REGULAMINY

DLA KONSUMENTÓW

Z dniem 1 marca 2021, Program Quick Benefit przestanie obowiązywać.
Użytkownicy, którzy w okresie obowiązywania Programu uzyskali prawo
do nagrody zgodnie z regulaminem mogą zarządzać swoimi środkami
kontaktując z Biurem Obsługi Klienta (nr tel.: +48 22 10 10 555;
e-mail: ).

1 lipca 2020 r. wyłączyliśmy możliwość rejestracji kont indywidualnych
na platformie chmurowej Oktawave. Zachęcamy do korzystania z naszych
usług rejestrując konto firmowe.

REGULAMINY USŁUG

REGULAMINY PROMOCJI