Projekt Next Gen Cloud w ramach IPCEI-CIS

Projekt Next Gen Cloud podejmuje wyzwanie opracowania szeregu technologii do stworzenia w chmurze publicznej bezpiecznego środowiska uruchomieniowego dla aplikacji. Rozwiązania nad którymi pracuje Oktawave zakładają uniwersalne zastosowanie, czyli zabezpieczenie procesu przetwarzania zarówno w środowiskach publicznych chmur globalnych, jak i chmur prywatnych umieszczonych w lokalnych centrach danych. Zakres projektu będzie koncentrował się na badaniach nad możliwością wykorzystania technik kryptograficznych jako podstawy do budowy środowisk uruchomieniowych oraz obszarów magazynowania danych realizowanych w przestrzeni procesorów GPU.

Równolegle Oktawave będzie pracować nad technikami autoryzacji, konsolidacji i śledzenia zmian w zbiorach danych dystrybuowanych pomiędzy ośrodkami przetwarzania chmury (między ośrodkami centralnymi a brzegowymi typu Edge). Celem będzie uzyskanie spójnego widoku na dane rozproszone, co umożliwi aplikacjom już istniejącym i tworzonym pod klasyczną architekturę serwerową pełne wykorzystanie potencjału chmury obliczeniowej. Inicjatywa przyczyni się do osiągnięcia suwerenności danych. Projekt poprawi także dostęp do bezpiecznych, zintegrowanych usług chmurowych w krajach UE, umożliwiając bardziej prywatne korzystanie z zasobów zarówno osobom fizycznym, jak i przedsiębiorstwom.

Maksymalny koszt realizacji projektu (zgodnie z Decyzją KE): 56 901 208,00 PLN
Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych: 56 644 022,55 PLN
Dofinansowanie ze środków UE: 44 967 520,00 PLN