Warszawa, 17 lutego 2024 r.

Informacja dotycząca obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (Akt o Usługach Cyfrowych). Wyznaczenie pojedynczego punktu kontaktowego.


Szanowni Państwo,

W krajach członkowskich Unii Europejskiej, a więc i w Polsce, weszła w życie nowa regulacja, tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE, nazywane również Aktem o Usługach Cyfrowych (ang. Digital Services Act).

Na podstawie art. 11 i 12 niniejszego rozporządzenia, dostawcy usług pośrednich mają obowiązek, wyznaczyć pojedynczy punkt kontaktowy umożliwiający bezpośrednią komunikację z:

  • odbiorcami usług pośrednich (Artykuł 12 Aktu o Usługach Cyfrowych);
  • organami państw członkowskich, Komisją Europejską i Radą Usług Cyfrowych (Artykuł 11 Aktu o Usługach Cyfrowych ).

W związku z tym, informujemy, że:

I. pojedynczym punktem kontaktowym dla odbiorców usług pośrednich, jest

II. pojedynczym punktem kontaktowym, dla organów państw członkowskich, Komisji Europejskiej i Rady Usług Cyfrowych, jest

Pojedyncze punkty kontaktowe są wyznaczane wyłącznie na potrzeby stosowania ww. rozporządzenia.