Google Cloud Roadshow - śniadanie w chmurach | 24 kwietnia 2024 | 9:45 - 14:00 | Biuro Google Polska ZAREJESTUJ SIĘ > x

ISO 27017

Zwiększamy poziom bezpieczeństwa naszych usług

ISO 27017 jest zbiorem najlepszych praktyk i zabezpieczeń, skoncentrowanych na specyfice usług świadczonych w modelu chmury obliczeniowej i zaprojektowanych w celu minimalizacji ryzyka wystąpienia incydentu bezpieczeństwa.

Zastosowanie

Fundament stanowią zabezpieczenia zawarte w standardzie ISO 27002, rozszerzone o specyficzne wytyczne, pokrywające cały obszar bezpieczeństwa usług oraz uwzględniające procesy związane z relacjami z klientami, dotyczące powiadamiania, komunikacji czy współpracy. Te dodatkowe wymagania definiują m.in.:

 • Podział odpowiedzialności za bezpieczeństwo pomiędzy dostawcę i odbiorcę usług chmurowych
 • Proces zwrotu aktywów w momencie zakończenia umowy
 • Ochrona i izolacja wirtualnego środowiska klienta
 • Zabezpieczenie maszyn wirtualnych poprzez zastosowanie konfiguracji bazowej oraz zarządzanie aktualizacjami
 • Procedury i działania administracyjne w środowisku chmury
 • Monitorowanie i wykrywanie incydentów bezpieczeństwa dotyczących oferowanych usług i środowiska Klienta
 • Bezpieczeństwo sieci fizycznej i wirtualnej

Co to w praktyce oznacza?

Uzyskany certyfikat poświadcza, że Oktawave:

 • Zarządza ryzykiem informatycznym w sposób ciągły
 • Stale doskonali wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • Stosuje najlepsze praktyki w celu świadczenia usług dla swoich klientów z najwyższym poziomem jakości i bezpieczeństwa
 • Spełnia wymagania pozwalające klientom działającym w regulowanych sektorach i rynkach (m.in. finansowy, służba zdrowia, sektor publiczny, energetyka itp.) na zapewnienie zgodności z większością stosowanych norm i standardów bezpieczeństwa
certyfikat iso