CSA STAR

PIERWSZA POLSKA CHMURA Z CERTYFIKATEM CSA STAR W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH

Możesz nam zaufać! Otrzymaliśmy certyfikat CSA Security, Trust & Assurance Registry (STAR) świadczący o bezpieczeństwie danych w chmurze.

Czym jest certyfikacja CSA STAR?

 • To norma regulująca wyłącznie bezpieczeństwo danych w chmurze, która przyczynia się do zwiększenia zaufania klientów i wiarygodności organizacji.
 • To rozszerzenie i udoskonalenie normy ISO/IEC 27001 dotyczącej zarządzania bezpieczeństwem informacji i warunkującej przystąpienie do procesu certyfikacji CSA STAR.
 • To wyróżnienie dowodzące, jak wielką troskę przykłada firma do potrzeb klientów i ochrony ich danych.

Co oznacza wdrożenie certyfikatu CSA STAR?

 • Systematyzuje wiedzę na temat ryzyka oraz jego wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, co umożliwia jeszcze lepszą ochronę kluczowych informacji.
 • Potwierdza funkcjonowanie skutecznego systemu zapewniającego bezpieczeństwo danych w chmurze obliczeniowej.
 • Świadczy o unikatowych kompetencjach w obszarze zarządzania ryzykiem oraz stosowaniu zaawansowanych środków ochrony danych.

Jakie przewagi dla Oktawave oznacza CSA STAR?

IT i prawo

 • Wzrost bezpieczeństwa usług w chmurze
 • Mniejsze ryzyko zagrożenia oszustwem
 • Zapewnienie zgodności działań z przepisami prawnymi

Zarządzanie

 • Wzrost zaufania klientów i wiarygodności firmy
 • Zwiększenie wydajności operacyjnej
 • Stałe usprawnianie procesów

Działania

 • Udoskonalone zarządzenie ryzykiem
 • Określenie słabych stron wymagających uwagi
 • Ochrona kluczowych procesów biznesowych przed skutkami niedopatrzeń

Sprzedaż i marketing

 • Przewaga nad konkurentami sprzyjająca rozwojowi organizacji
 • Większa pewność klientów związana z bezpieczeństem danych w chmurze obliczeniowej
certyfikat star