ISO 27001

PIERWSZA POLSKA PUBLICZNA CHMURA TYPU IAAS Z CERTYFIKATEM ISO/IEC 27001

Certyfikat ISO/IEC 27001 to kolejny etap realizacji polityki doskonalącej bezpieczeństwo naszych klientów oraz gwarancja wyboru rzetelnego dostawcy.

Bezpieczeństwo naszą przewagą

Zaufanie klientów jest gwarancją naszej reputacji jako dostawcy usług, dlatego w temacie bezpieczeństwa nie uznajemy kompromisów. Politykę zabezpieczania danych realizujemy na kilku poziomach:

  • odpowiednio zaprojektowanej, wielopoziomowej architektury
  • właściwie zabezpieczonego centrum danych, spełniającego najwyższe parametry bezpieczeństwa dla obiektu cywilnego
  • lokalizacji, która decyduje o porządku prawnym dotyczącym przetwarzania danych
  • zgodności ze specjalistycznymi standardami, jak wytyczne GIODO oraz ISO/IEC 27001:2013.

Co dla klientów oznacza uzyskanie certyfikatu ISO/IEC 27001 przez Oktawave?

Certyfikat informuje, że w organizacji są stosowane najlepsze praktyki uznane w branży i gwarantujące:

  • bezpieczeństwo przetwarzania danych
  • spełnianie wymogu ochrony danych na wszystkich poziomach w całej firmie
  • zminimalizowanie ryzyka utraty lub przejęcia danych
  • możliwość szybkiej identyfikacji błędów
  • współpracę z dostawcą świadomym wagi bezpieczeństwa informacji
  • zgodność działań z odpowiednimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi.

Proces certyfikacji

Przystąpienie do systemu ISO/IEC 27001 to wieloetapowy proces. Zwieńczeniem pozytywnego wyniku audytu w Oktawave było nadanie Certyfikatu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001:2013 z dnia 07.03.2016 o numerze IS 630529, wydanego przez British Standards Institution.

Audyt wstępny

To pierwsza wnikliwa analiza systemu zarządzania w firmie pod kątem zgodności z normą. Jej celem jest identyfikacja potencjalnych luk wymagających usprawnienia.

Audyt certyfikujacy

To kontrola wszystkich procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. Jej założeniem jest weryfikacja przejrzystości działań i uporządkowanie wszystkich procesów.

Certyfikacja

Finalizuje kontrolę przedsiębiorstwa. Jest potwierdzeniem pomyślnego przeprowadzenia audytu, świadcząc o proaktywnej postawie firmy wobec potrzeb jej klientów.

Doskonalenie

Zakłada dalsze systematyczne usprawnianie procesów zachodzących w firmie, odzwierciedlając dojrzałość organizacji i jej politykę wzmacniania bezpieczeństwa.


certyfikat iso