Oktawave Cloud Storage
Niezawodny i bezpieczny storage obiektowy w chmurze. Tania alternatywa przechowywania danych.
Oktawave Cloud Storage to storage obiektowy, czyli usługa zarządzająca danymi reprezentowanymi przez obiekty, a nie tak jak w tradycyjnych dyskach przez bloki. Każdy obiekt składa się z 3 elementów:
    danych, które przechowuje;
    metadanych, które zawierają dodatkowe informacje o tym obiekcie;
    unikalnego identyfikatora pozwalającego na wykonywanie operacji poprzez API.
Oktawave Cloud Storage oparty jest na narzędziu OpenStack Swift Object Storage.

Czym różnią się OVS i OCS?

Pomimo tego, że obie usługi to dyski, które z założenia służą do przechowywania danych, są z założenia zupełnie od siebie różne - mają odmienne funkcjonalności, możliwości i zastosowania.

Oktawave Cloud Storage

OCS nie może być użyty do instalacji systemu operacyjnego. W standardowy sposób nie podłączymy go też jak dysk do maszyny. Świetnie nadaje się natomiast do przechowywania i zarządzania danymi bez struktury. Są to tylko dane i metadane, które nie posiadają żadnej hierarchii, ani systemu plików.
OCS posiada własne REST API (oddzielne od API Oktawave) pozwalające integrować aplikację bezpośrednio z usługą przechowywania danych. Do korzystania z OCS nie potrzebujesz uruchamiać żadnych instancji. Połączenie do plików, może być wykonywane z dowolnego miejsca, czyli możesz uruchomić swoją aplikację gdzie chcesz - nawet poza Oktawave, u innego dostawcy lub w środowisku lokalnym z dostępem do sieci.
W OCS nie rezerwujesz przestrzeni na dane tak jak w przypadku klasycznego storage, nie ma potrzeby tworzenia go w określonym rozmiarze. Nie ma też ograniczeń pojemności ich przechowywania. Usługa skaluje się sprzętowo w zupełnie niewidoczny dla użytkownika oraz aplikacji sposób. Jeśli zechcesz przechowywać więcej danych po prostu je zapisujesz, a płacisz zawsze za tyle ile przechowujesz.
OCS zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa przechowywania danych za pomocą wbudowanych mechanizmów replikacji i dystrybucji danych. Jest też zoptymalizowany pod kątem szybkiego odczytu.

Oktawave Volume Storage

Szczegółowy opis i charakterystykę usługi OVS znajdziesz na stronie:
Last modified 10mo ago