# Licencje

# Modele rozliczania licencji

Oktawave umożliwia użytkownikom zakup licencji komercyjnych, na oprogramowanie wykorzystywane w obrębie naszej platformy. W związku z elastycznym modelem rozliczeń pojawia się wiele pytań o szczegóły. Poniższa tabela, mamy nadzieję, pomoże uporządkować to zagadnienie:

Nazwa licencji Godzinowe/Miesięczne Model rozliczania
Microsoft Windows Server G 1
Microsoft Windows SAL M 2
Micosoft SQL Server M 3
Microsoft Exchange M 3
Microsoft Office M 3
Plesk M 4
  1. Naliczanie odbywa się w cyklu godzinowym. Opłata za licencję jest wliczona w cenę maszyny wirtualnej zgodnie z naszym cennikiem.
  2. Naliczamy całość za dany miesiąc bez względu na to, kiedy licencja została wykupiona. W przypadku działania maszyny wirtualnej jedynie przez chwilę w danym miesiącu, naliczana jest cała kwota licencji. Jeśli serwer w danym miesiącu nie był włączany w ogóle, nie naliczamy żadnych kosztów.
  3. Naliczamy całość za dany miesiąc bez względu na to, kiedy licencja została wykupiona. W przypadku działania maszyny wirtualnej jedynie przez chwilę w danym miesiącu, naliczana jest cała kwota licencji. Jeśli serwer w danym miesiącu nie był włączany w ogóle, nie naliczamy żadnych kosztów. Jeśli klasa instancji zostanie zwiększona, wtedy naliczona zostanie dodatkowo jedynie różnica w cenie pomiędzy nową licencją a starą. Zmniejszenie klasy instancji ma wpływ na cenę licencji od kolejnego okresu rozliczeniowego.
  4. Naliczana jest cała miesięczna kwota bez względu na to, kiedy maszyna wirtualna została uruchomiona oraz czy jest włączona, czy też nie.

Jeżeli wyrażasz chęć zakupienia dodatkowych licencji prześlij zgłoszenie do Wsparcia Technicznego przez Panel Admina lub wyślij wiadomość na adres support@oktawave.com, a otrzymasz szczegóły i dokładną instrukcję postępowania.

# Microsoft

# Windows Server

Licencje Microsoft dostarczane są u nas w modelu SPLA i na jej podstawie udostępniamy maszyny wirtualne z systemem Windows Server dla Klientów. Opłata za system operacyjny wliczona jest w cenę maszyny.

W przypadku importu instancji z systemem Windows z innego środowiska lub przywracaniu maszyny z backupu należy skontaktować się z Supportem w celu dopięcia licencji systemu.

# SAL

Zgodnie z licencją do wirtualnych serwerów z systemem Windows Server poprzez Usługę Wirtualnego Pulpitu (Remote Desktop Service) może łączyć się jednocześnie do dwóch użytkowników w celach administracyjnych.

W przypadku wystąpienia potrzeby równoczesnego dostępu większej ilości użytkowników konieczne jest dokupienie licencji dostępowych SAL (Subscriber Access License). Jest to odpowiednik licencji CAL (Client Access License) ze środowisk niezwirtualizowanych. W Oktawave sprzedajemy je w paczkach po 5 sztuk.

Opłata za pakiet licencji SAL naliczana jest z góry za każdy miesiąc kalendarzowy niezależnie od dnia jego aktywacji. Przy aktywacji na koniec miesiąca jest taka sama jak na jego początku.

# Office

Na maszynach wirtualnych z systemem Windows możliwa jest instalacja pakietu biurowego Office w wersjach Standard oraz Professional Plus. Na grafice poniżej przedstawiamy zawartość każdego z tych pakietów

# Plesk

W przypadku chęci uruchomienia Plesk-a należy zainicjalizować maszynę wirtualną OCI i samodzielnie zainstalować na niej aplikację. W celu jej aktywacji zapraszamy do kontaktu z Supportem, a wygenerujemy klucz aktywacyjny i podepniemy licencję do billingu konta.

🔗 Jak zainstalować Plesk?