# Modele rozliczeń

# Prepaid

Jest to podstawowy model rozliczeń aktywny na koncie od momentu rejestracji. Usługi opłacane są "z góry", czyli najpierw wpłacasz wybraną ilość środków na konto, a później korzystasz z usług je wykorzystując. W tym modelu po osiągnięciu ujemnego salda usługi są wyłączane.

# Postpaid

Model rozliczeń, z którego skorzystać mogą klienci, którzy podpiszą z Oktawave Umowę na świadczenie usług. Rozliczenie następuje raz w miesiącu, a minimalna kwota umowy wynosi 1500 zł netto.

Jeśli chcesz skorzystać z modelu rozliczeń postpaid, skontaktuj się z Działem Sprzedaży pod adresem sales@oktawave.com lub numerem +48 22 10 10 555.