# Smart Benefit

Regulamin programu partnerskiego Smart Benefit znajdziesz tutaj.

W celu skorzystania z programu partnerskiego Smart Benefit przejdź do zakładki Benefit w menu Billingu, a następnie aktywuj program.

Po aktywacji wyświetli się menu programu Smart Benefit w którym przedstawiony jest stopień realizacji programu, oraz identyfikator i link polecający.

Po osiągnięciu wymaganego progu pojawi się opcja wypłaty środków z programu.

Minimalny czas realizacji faktury załączonej do wypłaty środków z programu wynosi 30 dni.