# Standard Support

Standardowy zakres pomocy technicznej obejmuje głównie pomoc w kwestiach, których rozwiązanie należy bezpośrednio od Oktawave jako dostawcy platformy chmury obliczeniowej. Jeżeli istnieje taka możliwość wspieramy także Administratorów w rozwiązywaniu problemów występujących na ich maszynach podsuwając możliwe rozwiązania, jednak nie logujemy się na nie i nie wprowadzamy żadnych zmian. Środowiskiem zarządza samodzielnie Klient, bądź wyznaczony przez niego Administrator.

Możesz skontaktować się z nami w wybrany sposób. Zgłoszenia obsługiwane są w trybie 24/7/365. Odpowiadamy na nie najszybciej jak jest to możliwe - czas odpowiedzi nie powinien przekroczyć 12 godzin.

# Obsługa Klienta

Nazwa kolejki w Panelu Admina: Biuro Obsługi Klienta
Adres e-mail do kontaktu: customer@oktawave.com
Przy kontakcie przez Infolinię wybierz: 2 (lub 3 jeżeli sprawa dotyczy płatności)

Skontaktuj się z nami jeżeli chcesz porozmawiać na temat:

 • opcji dostępnych w Panelu Admina i jego obsługi,
 • uruchamiania i konfiguracji usług na platformie,
 • problemów z płatnościami i nieprawidłowych naliczeń,
 • wystawionych faktur, korekt i duplikatów,
 • wprowadzenia zmian w konfiguracji konta,
 • zmiany limitów obecnych na koncie,
 • podpisania umowy powierzenia danych osobowych,
 • reklamacji dotyczących działania usług,
 • dokonania cesji konta na inny podmiot,
 • posiadanych przez Oktawave certyfikatów bezpieczeństwa.

# Wsparcie techniczne

Nazwa kolejki w Panelu Admina: Obsługa techniczna
Adres e-mail do kontaktu: support@oktawave.com
Przy kontakcie przez Infolinię wybierz: 5

Prosimy o kontakt, jeśli Twoja sprawa dotyczy poniższych spraw:

 • nieprawidłowości w działaniu Panelu Admina,
 • integracji i uruchamiania aplikacji w chmurze,
 • problemów operacyjnych i systemowych z zasobami,
 • problemów z API i innymi dostępnymi narzędziami,
 • problemów z oprogramowaniem na maszynach wirtualnych,
 • konfiguracji storage blokowego i obiektowego,
 • projektowania rozwiązań HA opartych o platformę,
 • instalacji dodatkowych licencji i oprogramowania.