# Pojęcia używane w trybie zaawansowanym

Przed rozpoczęciem pracy z usługą OTM w trybie zaawansowanym sugerowane jest uważne zapoznanie się z podstawowymi pojęciami, które są używane w narzędziach konfiguracyjnych. Oto one:

 • HEALTH CHECK LUB MONITOR - mechanizm usługi Oktawave Watch, który w zadanych okresach czasu wykonuje sprawdzenie stanu określonego adresu sieciowego (adres IP, adres domenowy) i raportuje stan do usługi OTM. W trakcie definiowania monitora możesz wybrać różnego rodzaju protokoły (np. HTTP/S, PING, PORT TCP, analiza FullPage), częstotliwość monitorowania (min. 1 minuta), limit czasu odpowiedzi, ile monitorów musi potwierdzić błąd oraz wiele innych parametrów. Możesz też określić, czy w przypadku zgłoszenia błędu OTM powinien uruchamiać zdefiniowane procedury natychmiast, czy może z opóźnieniem (od 1 minuty do 30 minut). Monitor możesz zdefiniować samodzielnie, korzystając bezpośrednio z usługi Oktawave Watch, bądź w trakcie definiowania rekordu w usłudze OTM.
 • POLITYKA GRUP - zbiór zdań logicznych definiujących zachowanie usługi OTM w przypadku zarejestrowania zdarzenia. Definicja reguł polega na właściwym określeniu przełącznika Automatycznie | Manualnie w zdaniach warunkowych. W trybie automatycznym zadana operacja wykonywana jest natychmiast po zarejestrowaniu zmiany stanu, w trybie ręcznym możesz samodzielnie ustawiać, który z serwerów ma obsługiwać ruch klientów.

 • AKTYWNY - jest to rola serwera (lub serwerów), które wyznaczone są jako podstawowe do obsługi Twojej aplikacji i ruchu od klientów. Posiadają w pełni funkcjonalną aplikację i w normalnej sytuacji (tj. standardowego działania systemu) obsługują całych ruch.
 • HOTSPARE - jest to rola serwera (lub serwerów), które pełnią funkcję tzw. "gorących kopii". Posiadają w pełni funkcjonalną kopię Twojej aplikacji, ale w normalnej sytuacji pozostają w stanie oczekiwania i zaczną obsługiwać ruch od Twoich klientów dopiero wtedy, gdy jeden lub wiele serwerów ACTIVE przestanie działać.
 • GRUPY SERWERÓW - w ramach usługi funkcjonują dwie podstawowe grupy, tj. SERWERY GŁÓWNE oraz SERWERY ZAPASOWE.
  • SERWERY GŁÓWNE - jest to zbiór serwerów, na które kierowany jest bieżący ruch od Twoich klientów. W ramach tej grupy możesz zdefiniować dwie role serwerów, tj. AKTYWNY oraz HOTSPARE. Serwery z ustawioną rolą AKTYWNY to te, które są podstawowymi serwerami obsługującymi ruch sieciowy. Jeśli zdefiniujesz ich kilka, wówczas ruch od klientów będzie dystrybuowany proporcjonalnie do każdego z nich (np. przy trzech serwerach z rolą AKTYWNY na każdy z nich trafi 33,33% ruchu). Serwery z rolą HOTSPARE to serwery, które są gotowe zastąpić serwery z rolą AKTYWNY, tak aby przejąć ruch od klientów w przypadku awarii jednego lub kilku serwerów AKTYWNYCH. Serwery HOTSPARE uzupełniają pulę serwerów AKTYWNYCH w relacji 1:1, tj. każdy nieprawidłowo działający serwer AKTYWNY może być zastąpiony jednym serwerem HOTSPARE. Warunkiem jest zdefiniowanie odpowiedniej z Twojego punktu widzenia liczby serwerów HOTSPARE - możesz zdefiniować dowolną liczbą serwerów HOTSPARE lub nie definiować ich w ogóle. Wtakim przypadku - jeśli nastąpi awaria któregoś z serwerów w roli AKTYWNY - to liczba serwerów, do których kierowany jest ruch, będzie się zmniejszać. Serwery z rolą AKTYWNY oraz HOTSPARE mogą być w jednym lub wielu centrach danych. Musisz jednak pamiętać, aby na każdym z nich prawidłowo funkcjonowała Twoja aplikacja.
  • SERWERY ZAPASOWE - jest to zbiór wskazanych serwerów, który przejmie na siebie ruch od Twoich klientów, tylko i wyłącznie w sytuacji, w której żaden z serwerów w grupie głównej nie będzie działał. W ten sposób możesz przekierować ruch do np. trzeciego centrum danych, skąd będziesz mógł dostarczyć swoim klientom uproszczoną wersję swojej strony lub wyświetlić informacje o trudnościach i wskazać, w jaki sposób w tej sytuacji klient może się skontaktować z Twoją firmą.
 • ZNACZENIE KOLORÓW
  • Dla serwerów:
   • ZIELONY - oznacza, że serwer jest aktywny i obecnie obsługuje ruch od Twoich klientów. Niezależnie czy jest to serwer z rolą AKTYWNY, HOTSPARE czy są to serwery z grupy BACKUP – kolor zielony oznacza, że Twoi klienci kierowani są do tego serwera lub serwerów.
   • ŻÓŁTY – oznacza serwer gotowy do przyjęcia ruchu od Twoich klientów. W trybie automatycznym serwer może stać się aktywny (kolor ZIELONY) wyłącznie po spełnieniu jednocześnie dwóch warunków: (1) jeden z serwerów aktywnych przestał działać i (2) raport Monitora wskazuje, że serwer w grupie zapasowej działa prawidłowo (kolumna Healthcheck report). W trybie ręcznym możesz aktywować serwer poprzez przełączenie OFF na ON w kolumnie Włączny/Healthcheck.
  • Dla grup:
   • ZIELONY (Active) - oznacza, iż grupa serwerów obsługuje ruch od Twoich klientów, tj. posiada przynajmniej jeden aktywny serwer w grupie serwerów głównych.
   • CZERWONY (not active) – oznacza, iż grupa serwerów jest nieaktywna.

 • TTL – czas (w sekundach), który określa, jak długo serwery DNS (rekursory) mogą cachować zawartość poszczególnych rekordów. Jeśli zamierzasz używać monitorów, ten parametr należy ustawić na jak najniższą wartość (np. 10). Dzięki temu w przypadku awarii Twoi klienci szybko zostaną skierowani do innego serwera. Pamiętaj, że im wyższa wartość tego parametru, tym mniej zapytań będzie kierowana do usługi OTM a tym samym koszt usługi będzie niższy, ale z drugiej strony w przypadku awarii Twoi klienci zostaną skierowani do innych serwerów lub innego centrum danych po dłuższym czasie. Usługa OTM ustawia TTL na poziomie poszczególnych rekordów, zwykle korygując w ten sposób próby wymuszenia cachowania domen po stronie błędnie skonfigurowanych serwerów DNS.