# Dodawanie domeny - tryb podstawowy

Podstawową czynnością, która pozwala na dalsze korzystanie z usługi OTM, jest dodanie i weryfikacja domeny internetowej. W poniższym tutorialu wyjaśnione są obie te czynności.

# Jak dodać domenę?

Oktawave nie jest rejestratorem domen internetowych, a także nie pośredniczy w ich nabywaniu, dlatego przed wykonaniem dalszych kroków upewnij się, że masz już swoją domenę, a także dostęp do narzędzia (np. panelu administracyjnego), w którym możesz zarządzać jej rekordami (https://pl.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System#Typy_rekordów_DNS (opens new window)).

 • Z lewego menu wybierz zakładkę OTM.
 • Naciśnij przycisk Dodaj domenę.
 • Wpisz nazwę domeny, którą chcesz zarejestrować (np. test.example) w usłudze, oraz ustaw TTL dla całej domeny.

TTL dla całej domeny określa jak długo tzw.rekursory mogą cachować rekord SOA domeny oraz poszczególne rekordy o ile nie posiadają zdefiniowanych własnych TTL. Zwykle dobrze jest ustawić ten parametr na 24h czyli 86400 sekund

 • Naciśnij przycisk Dodaj domenę.

W tym momencie domena została (na razie tylko warunkowo) dodana do usługi OTM. Możesz skonfigurować wszystkie potrzebne wpisy, ale nie będą one publicznie dostępne. Aby ukończyć proces dodawania domeny, należy sprawdzić, czy faktycznie masz prawa do zarządzania nią.

# Jak zweryfikować prawa do domeny?

Aby domena działała prawidłowo, musisz przejść proces jej weryfikacji. Jest on podzielony na dwa etapy:

 1. W pierwszym etapie otrzymasz e-mail z prośbą o umieszczeniu specjalnego kodu w rekordzie TXT Twojej domeny. Kod musisz dodać do domeny u obecnego operatora domeny. OTM będzie sprawdzał co 5 minut, czy kod został prawidłowo dodany. Jeśli nie uda się zweryfikować wpisu w rekordzie domeny w ciągu 10 godzin, po upływie tego czasu zostanie ona usunięta z usługi OTM.

Krok pierwszy możesz pominąć. Wystarczy że ustawisz w domenie adresy NS takie jak w kroku drugim. Procedura wtedy jest znacznie krótsza, ale musisz pamiętać że może powodować przerwę w działaniu domeny. Zalecamy tą procedurę dla nowych domen, bądź takich które nie obsługują jeszcze żadnego ruchu.

 1. W drugim etapie musisz ustawić rekordy NS dla przenoszonej domeny na adresy dns1.oktawave.com (opens new window) oraz dns2.oktawave.com (opens new window). System będzie sprawdzał co 5 minut, czy zmiany są widoczne. Jeśli po upływie 10 godzin zmiany nie będą widoczne, domena zostanie usunięta. Natychmiast po zarejestrowaniu prawidłowego ustawienia rekordów DNS procedura weryfikacji zostanie prawidłowo zakończona.

Status procesu weryfikacji domeny możesz sprawdzić w kolumnie Domain Status. Dla przykładowej domeny example.com (opens new window) etap potwierdzania kodu wygląda następująco. Po prawidłowo zakończonej weryfikacji domena będzie miała status Verified.

Procedura sprawdzania prawidłowego ustawienia serwerów DNS jest automatycznie ponawiana co 5 minut. Jeśli Twoja domena wygaśnie lub przeniesiesz ją do innego operatora, usługa OTM zarejestruje to i poinformuje Cię o tym fakcie odpowiednim e-mailem, wskazując przy tym dalsze kroki postępowania. Po upływie 10 godzin domena zostanie usunięta z usługi OTM.

Jeśli chcesz dodać domenę z TLD .example (np. www.test.example), to - o ile domena jest dostępna w usłudze OTM (nikt jej wcześniej nie zarejestrował) - po dodaniu będzie ona dostępna od razu, czyli bez uruchamiania procedury weryfikacji.

# Jak dodać rekord, np. www.test.example?

Po zakończeniu procesu weryfikacji możesz samodzielnie zarządzać rekordami w domenie poprzez przejście do sekcji OTM w panelu administratora i kliknięciu wybranej domeny z listy zweryfikowanych (np. test.example). W nazwach rekordów możesz używać następujących znaków: @, *, ., [a-z], [A-Z], [0-9] oraz -.

Aby dodać nowy rekord:

 1. naciśnij przycisk Dodaj rekord i uzupełnij dane formularza, który pojawia się po prawej stronie ekranu (dla scenariusza podstawowego nie uruchamiaj przełącznika Ustawienia zaawansowane),
 2. wybierz typ rekordu z listy rozwijalnej (np. A),
 3. wprowadź nazwę rekordu (np. www),
 4. wprowadź wartość rekordu (np. 1.2.3.4),
 5. naciśnij przycisk Dodaj rekord.

Właśnie utworzyłeś w usłudze OTM adres www.test.example i skierowałeś go do serwera dostępnego pod adresem 1.2.3.4.

Jeśli w nazwie rekordu użyjesz znaku specjalnego @, określisz wskazanie „na siebie", tj. w powyższym przykładzie użycie @ zamiast „www" stworzy rekord test.example i skieruje go do serwera 1.2.3.4.