# Roadmap

# Roadmap

  • Obsługa wielu portów dla serwisów poprzez Load Balancer Oktawave
  • Cluster autoscaler
  • Repozytorium kontenerów Oktawave
  • Persisten Volume resizing
  • Persistent Volume snapshot
  • Certyfikacja klastrów
  • Wsparcie dla workerów z systemem Windows
  • Domyślne Storageclass