# Kubectl

Plik kubeconfig zawiera wszystkie informacje jakie są potrzebne, żeby połączyć się i zarządzać klastrem.

Po kliknięciu w przycisk "Pobierz kubeconfig" przeglądarka pobiera kompletny plik konfiguracyjny pozwalający na połączenie się z klastrem przy pomocy kubectl.

Aby użyć kubeconfig wystarczy przekazać flagę --kubeconfig do komendy kubectl, np.:

kubectl get nodes --kubeconfig okscluster-01myrcthi 

Aby uniknąć konieczności podawania pliku konfiguracyjnego do każdej komendy można skorzystać ze zmiennej środowiskowej KUBECONFIG, w której jest przechowywana domyślna ścieżka do kubeconfig.

export KUBECONFIG=$HOME/oks/okscluster-01myrcthi