# Konfiguracja klastra

Usługa OKS jest udostępniona w wersji Early Access

# Tworzenie klastra

Aby utworzyć nowy klaster w usłudze OKS przejdź w panelu do listy klastrów. Jeśli to Twój pierwszy klaster, zobaczysz ekran powitalny. Kliknij w przycisk "Utwórz klaster".

Ekran powitalny usługi OKS

Następnie wybierz:

  • nazwę klastra (wyłącznie małe litery),
  • wersję klastra Kubernetes,
  • ile węzłów obliczeniowych i o jakich parametrach chcesz uruchomić w klastrze (zostaną utworzone i dołączone automatycznie).

Widok tworzenia klastra

W zależności od ilości wybranych węzłów proces tworzenia klastra może potrwać od kilku do kilkunastu minut. Węzły i sieć zostaną automatycznie skonfigurowane i nowoutworzony klaster pojawi się na liście.

# Widok listy klastrów

Po kliknięciu w klaster pojawia się jego widok szczegółowy z listą uruchomionych w nim maszyn wirtualnych, możliwością pobrania kubeconfig i dodaniem kolejnych węzłów.

Widok szczegółów klastra

# Zwiększanie ilości węzłów

Aby dodać kolejne maszyny wirtualne do klastra przejdź do widoku szczegółowego klastra i kliknij przycisk "Dodaj instancje". Wybierz parametry i ilość nowych węzłów i zaakceptuj zmiany. Po kilku minutach nowe zasoby zostaną dodane do klastra automatycznie.

Widok dodawania nowych instancji do klastra