# Umowa powierzenia danych

Umowa powierzenia danych zawierana jest wraz z zaakceptowaniem regulaminu (opens new window) w skład którego wchodzi załącznik nr 3 - Umowa o powierzenie danych osobowych do przetwarzania (opens new window).

Jeżeli posiadasz dedykowaną umowę o powierzeniu danych ma ona pierwszeństwo przed załącznikiem nr 3 do regulaminu.

Umowa powierzenia danych nie obowiązuje w przypadkach opisanych w punkcie 7 regulaminu (opens new window).

Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych w Oktawave znajdziesz na naszej stronie w sekcji: Informacje prawne > RODO (opens new window). Zapraszamy do zapoznania się z nimi i zadawania pytań w razie wątpliwości.