Roadmap

Roadmap

  Obsługa wielu portów dla serwisów poprzez Load Balancer Oktawave
  Cluster autoscaler
  Repozytorium kontenerów Oktawave
  Persisten Volume resizing
  Persistent Volume snapshot
  Certyfikacja klastrów
  Wsparcie dla workerów z systemem Windows
  Domyślne Storageclass
Last modified 7mo ago
Copy link