Kubectl
Plik kubeconfig zawiera wszystkie informacje jakie są potrzebne, żeby połączyć się i zarządzać klastrem.
Po kliknięciu w przycisk "Pobierz kubeconfig" przeglądarka pobiera kompletny plik konfiguracyjny pozwalający na połączenie się z klastrem przy pomocy kubectl.
Aby użyć kubeconfig wystarczy przekazać flagę --kubeconfig do komendy kubectl, np.:
1
kubectl get nodes --kubeconfig okscluster-01myrcthi
Copied!
Aby uniknąć konieczności podawania pliku konfiguracyjnego do każdej komendy można skorzystać ze zmiennej środowiskowej KUBECONFIG, w której jest przechowywana domyślna ścieżka do kubeconfig.
1
export KUBECONFIG=$HOME/oks/okscluster-01myrcthi
Copied!

Copy link
Contents