Konfiguracja klastra
Tworzenie klastra w usłudze OKS, uruchamianie węzłów i dostęp do kubeconfig
Usługa OKS jest udostępniona w wersji Early Access

Tworzenie klastra

Aby utworzyć nowy klaster w usłudze OKS przejdź w panelu do listy klastrów. Jeśli to Twój pierwszy klaster, zobaczysz ekran powitalny. Kliknij w przycisk "Utwórz klaster".
Ekran powitalny usługi OKS
Następnie wybierz:
  • nazwę klastra (wyłącznie małe litery)
  • wersję klastra Kubernetes
  • ile węzłów obliczeniowych i o jakich parametrach chcesz uruchomić w klastrze (zostaną utworzone i dołączone automatycznie)
Widok tworzenia klastra
W zależności od ilości wybranych węzłów proces tworzenia klastra może potrwać od kilku do kilkunastu minut. Węzły i sieć zostaną automatycznie skonfigurowane i nowoutworzony klaster pojawi się na liście.
Widok listy klastrów
Po kliknięciu w klaster pojawia się jego widok szczegółowy z listą uruchomionych w nim instancji, możliwością pobrania kubeconfig i dodaniem kolejnych węzłów.
Widok szczegółów klastra

Zwiększanie ilości węzłów

Aby dodać kolejne instancje do klastra przejdź do widoku szczegółowego klastra i kliknij przycisk "Dodaj instancje". Wybierz parametry i ilość nowych węzłów i zaakceptuj zmiany. Po kilku minutach nowe zasoby zostaną dodane do klastra automatycznie.
Widok dodawania nowych instancji do klastra
Last modified 3mo ago