Oktawave Kubernetes Service
Gotowy klaster Kubernetes na żądanie w chmurze Oktawave.
Oktawave Kubernetes Service to usługa pozwalająca na uruchomienie gotowego klastra Kubernetes na infrastrukturze Oktawave. OKS pozwala na automatyczne:
  tworzenie klastra i uruchomienie potrzebnej infrastruktury OCI
  konfiguracje node'ów są zamknięte w skonfigurowanej sieci prywatnej OPN
  przygotowanie do obsługi ruchu przez load balancer
  wykorzystanie storage'u uruchamianego jako OVS
Dzięki temu OKS pozwala budować środowiska, które charakteryzuje:
  HA (high availability), czyli wysoka dostępność - automatyzuje reagowanie na awarie serwisów, usług czy infrastruktury
  skalowalność - optymalne wykorzystanie zasobów pozwala reagować na zmiany obciążenia
  multicloud - klaster Kubernetes może korzystać z dowolnej infrastruktury, np. rozproszonej pomiędzy wielu dostawców i lokalizacji
  Configuration as a Code - pełna konfiguracja definiująca uruchomioną aplikację i jej zasoby jest zapisana w postaci plików YAML, zrozumiałych dla deweloperów i administratorów
Kubernetes to projekt open-source zapoczątkowany przez Google i obecnie używają go między innymi Yahoo, Intel czy Evernote. Kubernetes orkiestruje, zarządza, skaluje i wdraża aplikacje oparte na kontenerach. Przyspiesza wdrożenia i automatyzuje skalowanie aplikacji z zapewnieniem wysokiej dostępności (high availability).
Usługa OKS jest w 100% transparentna, klient ma pełną kontrolę nad używanymi zasobami.
Natywne funkcje i rozszerzenia technologii Kubernetes są dostępne dla użytkownika.
Last modified 11mo ago
Copy link