# Architektura

W Oktawave można uruchomić dowolną liczbę klastrów z dowolną liczbą node'ów (ograniczoną jedynie limitami klienta). Chmura sama w sobie udostępnia zasoby na żądanie i jest z założenia skalowalna, dlatego klient ma pełna kontrolę nad wielkością swoich klastrów.

Klaster OKS korzysta z zasobów IaaS Oktawave. Wszystkie użyte zasoby są widoczne w panelu administracyjnym.

  • Oktawave Cloud Instance - węzły obliczeniowe dostępne w klastrze Kubernetes
  • Oktawave Private Network - sieci prywatne po których odbywa się komunikacja wewnętrzna w klastrze
  • Load Balancer + OCI Group - grupowanie węzłów obliczeniowych oraz rozkładanie ruchu pomiędzy nimi w postaci publicznych serwisów
  • Oktawave Volume Storage - zapewnienie Persistent Storage w oparciu o urządzenia blokowe jako Persistent Volumes
  • publiczny adres IP - rezerwowany na potrzeby komunikacji z API Kubernetes

Na chwilę obecną klaster Kubernetes można uruchomić w wersji 1.18.

# Wysoka dostępność klastra

Wszystkie komponenty klastra klienckiego są uruchomione w HA zgodnie z zaleceniami dokumentacji Kubernetesa dla środowisk produkcyjnych. Szczególną uwagę przywiązujemy do modułu etcd, który jest rozlokowany w infrastrukturze w taki sposób aby całkowicie wykluczyć ryzyko utraty danych. Aby zapewniać odporność na awarie, wszystkie moduły są replikowane.

Komponenty mastera są monitorowane i utrzymywane przez administratorów Oktawave.